โซลูชันระบบบริหารและระบบจัดเก็บเอกสารบนระบบคลาวด์

โคนิก้า มินอลต้า ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันระบบบริหารและระบบจัดการเอกสารองค์กร ผู้ช่วยที่ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนงานเอกสารกระดาษปริมาณมากที่ยากต่อการค้นหา และต้องอาศัยพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม ให้กลายเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ด้วยฟีเจอร์ที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์จัดเก็บเอกสาร และซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์จาก โคนิก้า มินอลต้า องค์กรของคุณจะสามารถจัดการงานเอกสารทั้งแบบกระดาษ และแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพรวมการรับส่ง–ข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงระบบได้ในอนาคต

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารองค์กรบนระบบคลาวด์ (KOMI Doc)

เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเอกสารองค์กร ด้วยซอฟต์แวร์จัดเก็บเอกสารออนไลน์ ที่รองรับการทำงานและสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ ที่รวมเอาฟีเจอร์การทำงานด้านเอกสารสำหรับธุรกิจในยุคดิจิตอลไว้แบบครบวงจร ทั้งการจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสแกนเก็บเอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอล เพื่อให้คุณเลือกจัดเก็บและปรับแต่งได้ตามความต้องการ รองรับการติดตั้งทั้งบนระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (On-Premise) และบนระบบคลาวด์ (On-Cloud) ซึ่งโปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์รูปแบบนี้ ยังสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและแชร์ไฟล์เอกสารให้แก่ผู้ร่วมงาน รวมถึงสร้างแบบฟอร์มเพื่อการอนุมัติเอกสารออนไลน์ได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน โดยสามารถทำงาน และเช็คสถานะการอนุมัติเอกสาร รวมถึงไฟล์งานผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะออนไลน์อยู่ที่ใดก็ตาม และด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ คุณจึงสามารถจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เคย

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ (Dispatcher Paragon)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ จาก โคนิก้า มินอลต้า ช่วยให้คุณบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องการพิมพ์เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถกำหนดบทบาทและงบประมาณของผู้ใช้งานแต่ละแผนกได้เป็นรายบุคคล และเรียกดูรายงานการใช้เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันได้ทุกเครื่องในองค์กร ตามรายละเอียดที่ต้องการได้หลากหลายสกุลไฟล์งานอีกด้วย จึงเป็นหนึ่งในระบบจัดการเอกสารสำหรับองค์กร ที่เป็นที่นิยม ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้านงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานสแกนและจัดเก็บเอกสาร (Dispatcher Phoenix)

ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานภายในองค์กรให้เป็นดิจิตอล ด้วยโซลูชันการจัดการและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ดิจิตอล โดยการสแกนเอกสารผ่านเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันของ โคนิก้า มินอลต้า ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์จัดเก็บเอกสารประสิทธิภาพสูง เอกสิทธิ์เฉพาะที่มาพร้อมเทคโนโลยี OCR เพื่อการจับภาพเอกสาร บันทึกเป็นไฟล์ และจัดเก็บไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนด นอกจากนี้คุณยังสามารถบริหารจัดการร่วมกับไฟล์งานที่ส่งมาทางช่องทางอื่น ๆ ได้ รวมทั้งเชื่อมต่อฐานข้อมูลในองค์กรหรือกำหนดปลายทางของเอกสารได้ตามต้องการอีกด้วย Dispatcher Phoenix จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับ และเพิ่มมูลค่าให้กับระบบจัดเก็บเอกสารภายในองค์กรอย่างแท้จริง

ข้อดีของการใช้โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์

  • •  จัดเก็บ ค้นหา และแชร์ไฟล์เอกสารง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แม้ว่าองค์กรของคุณจะมีข้อมูลปริมาณมากและหลากหลายประเภทเพิ่มขึ้นทุกวัน ไฟล์สำคัญเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบบนโปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์ สามารถเรียกดูและใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ
  • •  รองรับการใช้งานร่วมกับระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ เพื่อการอนุมัติงาน หรือเอกสารสำคัญได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • •  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
  • •  ข้อมูลปลอดภัย ซอฟต์แวร์จัดเก็บเอกสารออนไลน์จะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานได้เป็นรายบุคคล เช่น อ่านได้เท่านั้น ห้ามดาวน์โหลด อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารได้อีกด้วย