บริการให้คำปรึกษา และจัดการด้าน IT แบบครบวงจร (One Stop IT Services)

องค์กรสมัยใหม่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ เวิร์กสเตชัน ระบบ Network ต่างๆ ในองค์กร เว็บไซต์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การจัดการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อาจกลายเป็นภาระใหญ่ และถ้าเทคโนโลยีใดเกิดล้มเหลวอาจส่งผลกระทบด้านการเงินอย่างรุนแรง

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และการจัดการด้าน IT จาก โคนิก้า มินอลต้า ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน IT แบบครบวงจร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ธุรกิจของคุณต้องการ ซึ่งรวมถึงบริการ IT Helpdesk & Remote Desktop Service เพื่อการตรวจสอบระบบ IT จากระยะไกล 24 ชั่วโมง ยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกแจ้งให้ทีม IT Outsource ของ โคนิก้า มินอลต้า เข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีผ่านระบบรีโมท หรือเลือกรับบริการในภายหลัง

      ประเภทการให้บริการ

1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ PC และ Notebook

โคนิก้า มินอลต้า ให้บริการ IT support ด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศ ให้เหมาะกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละองค์กร พร้อมทั้งบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดส่งสินค้า การติดตั้งอุปกรณ์ ดูแลหลังการขาย รวมถึงบริการเช่าซื้อและเช่าใช้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ตั้งค่าการใช้งานในส่วนระบบปฏิบัติการ เช่น การเชื่อมต่อระบบภายในและตั้งค่า Shared Folder
 • •  ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้
 • •  จัดหาอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ตามงบประมาณที่ต้องการ

2. จัดหาและติดตั้งระบบ Office 365

Microsoft Office 365 License เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ โคนิก้า มินอลต้า ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ Office 365 สำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ในองค์กร และเป็นการลดขั้นตอนความยุ่งยากในการเก็บเอกสาร และชุดผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบรายการลิขสิทธิ์ได้ทางเว็ปไซต์ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Office 365 ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กร

3. จัดหาและติดตั้งโปรแกรม Antivirus

เพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โคนิก้า มินอลต้า ที่ปรึกษาด้าน IT และบริการรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มาพร้อมบริการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สร้างขึ้นเพื่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และกำจัดโปรแกรมคุกคามทางคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ ซึ่งหมายถึง ไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ แอดแวร์ และซอฟต์แวร์คุกคามประเภทอื่นๆ

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  จัดหาและติดตั้งโปรแกรมแอนติไวรัสให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กร
 • •  บริการต่ออายุ MA

4. บริการจัดการห้องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

บริการจัดหาและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาติดตั้งในห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปนั้น ขีดความสามารถของระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรจะขึ้นอยู่กับ CPU หน่วยความจำ และฮาร์ดดิสก์ที่สามารถทำงานตามความต้องการในการใช้งานได้อย่างราบรื่น และมีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานที่รวดเร็ว โดยทาง โคนิก้า มินอลต้า มีบริการรับดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • •  ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • •  ติดตั้ง Active Directory (AD)
 • •  บริการโอนย้ายข้อมูล
 • •  จัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเซิร์ฟเวอร์

5. บริการติดตั้งระบบห้องประชุมและสัมมนา

โคนิก้า มินอลต้า ให้บริการติดตั้งระบบห้องประชุมและสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบที่ต้องคำนึงถึงขนาดห้อง ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ และคำนึงถึงการเดินสายโดยรอบ รวมถึงความปลอดภัยและให้อุปกรณ์มีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  จัดหาและติดตั้งระบบ Conference ซึ่งประกอบไปด้วย ไมโครโฟน ลำโพง จอโปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉาย และแท็บเล็ต

6. บริการออกแบบและให้คำปรึกษาระบบโครงสร้างเครือข่าย

ระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบ IT ขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นถนน หรือทางด่วนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางของรถชนิดต่าง ๆ ซึ่งรถเหล่านั้นเปรียบเสมือนเป็น Data ของ Application ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กรนั่นเอง โดยการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะช่วยขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  บริการออกแบบระบบเครือข่ายและจุดติดตั้ง
 • •  จัดทำแผนผังจุดติดตั้งและวางระบบ
 • •  ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

7. บริการ IT Helpdesk & Remote Desktop

บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน IT ที่ครอบคลุมทุกมิติของความต้องการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งคุณสามารถเลือกแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับงบประมาณและขนาดองค์กร เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน IT

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  การให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์
 • •  การแก้ไขปัญหาผ่านการรีโมทไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค
 • •  การให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาถึงที่ออฟฟิศ

8. การตรวจสอบการทำงานระบบ IT

บริการตรวจสอบโครงสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมในกรณีที่ระบบโครงสร้างของลูกค้ามีความซับซ้อนหรือผิดกระบวนการ

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายและจุดติดตั้งอุปกรณ์
 • •  วิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่ายทั้งหมด (System Monitoring)
 • •  ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ IT
 • •  ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย
 • •  จัดทำรายงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

9. บริการจัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

บริการจัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานทั้งในองค์กรตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่รวมถึงภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  นำเสนอซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับตามความต้องการ พร้อมติดตั้ง
 • •  ตั้งค่าการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้
 • •  จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละส่วนงาน

10. บริการจัดหาและติดตั้งระบบ Firewall

Firewall คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยทางโคนิก้า มินอลต้า มีบริการที่สามารถมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ Firewall
 • •  ติดตั้งระบบ Firewall พร้อมตั้งค่าความปลอดภัย
 • •  บริการต่ออายุ MA

11. บริการตรวจสอบและติดตั้ง Wi-Fi

ระบบ Wireless ถูกนำมาใช้ในองค์กรมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยี Wireless Security ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และราคาของอุปกรณ์ที่ลดลงอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ WLAN ยังถูกนำไปใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Network แต่ไม่ต้องการเสียงบประมาณในการเดินสายเคเบิลจำนวนมาก

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ตรวจสอบจุดติดตั้งระบบ
 • •  ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( Access Point)
 • •  ตั้งค่าอุปกรณ์ในจุดที่กำหนด

12. บริการออกแบบและวางระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล

สำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันที

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ออกแบบ วางระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล
 • •  ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery) เพื่อรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน หากระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้
 • •  ระบบสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลาวด์สำหรับองค์กร

13. บริการให้คำปรึกษา วางแผน และ ติดตั้ง ระบบทำงานอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์โรบอท (RPA)

โซลูชันที่นำระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการทำงานรูปแบบอัตโนมัติแทนมนุษย์ ซึ่งสามารถกำหนดเองได้และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนและใช้งานง่าย

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนาและสร้างกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงานแบบอัตโนมัติ
 • •  วิเคราะห์ ตรวจสอบ และ คำนวนข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและถูกต้อง

14. บริการให้คำปรึกษา วางระบบ และ จัดหาอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำหรับห้องพิมพ์งาน (Printing Center)

โซลูชันที่ช่วยพัฒนาศักยภาพศูนย์ผลิตงานพิมพ์ในองค์กรเพื่อยกระดับห้องพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

บริการที่คุณจะได้รับ

 • •  ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบห้องพิมพ์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
 • •  จัดหาแท่นพิมพ์ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรสำหรับปฏิบัติงาน
 • •  ติดตั้งซอฟต์แวร์ เดินระบบ และทดสอบการทำงาน
 • •  ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ดิจิตอล อุปกรณ์หลังพิมพ์
 • •  สรุปผลและส่งรายงานประจำเดือน

คุณประโยชน์ที่ได้รับ:

 • ให้คุณจดจ่ออยู่กับงานหลักของคุณ ปล่อยให้การตรวจสอบและการจัดการเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างเน็ตเวิร์คเป็นหน้าที่ของเรา
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณด้วยขนาดโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่เหมาะสม
 • ตอบสนองความต้องการด้าน IT ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ยกระดับความสามารถของคุณเพื่อการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
 • สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้าน IT ได้ตลอดเวลา
 • ทำให้แผนก IT ของคุณจดจ่ออยู่กับงานที่สำคัญกว่า
 • รับการอัพเดทและอัพเกรดทันทีไม่มีความยุ่งยาก ให้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานประสานกับทีมงานมืออาชีพของคุณ สบายใจกับการบริการแบบครบวงจรจากผู้ให้บริการที่มีความสามารถเพียงเจ้าเดียว