บริการให้คำปรึกษา และจัดการด้าน IT แบบครบวงจร

การทรานส์ฟอร์มรูปแบบการทำงาน และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านระบบ IT ขององค์กรก็นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบ Server, Workstation, ระบบ Network, ระบบ Cyber Security, เว็บไซต์ และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อาจกลายเป็นภาระใหญ่ขององค์กร หากไม่มีที่ปรึกษาด้าน IT หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน IT แบบครบวงจร ซึ่งหากระบบหนึ่งระบบใดเกิดล้มเหลวขึ้นมา อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจได้ ดังนั้นการเลือกใช้บริการ IT Outsource จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรในปัจจุบัน เพื่อให้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการด้าน IT เพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างไร้รอยต่อ

โคนิก้า มินอลต้า คือ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาด้าน IT และเป็นแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการให้บริการดูแล จัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Network ซึ่งรวมถึงการรับดูแลระบบ Server ภายในองค์กรทั้งแบบ On-Premise และ On-Cloud โดยให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางแผน ติดตั้งโซลูชันการทำงานต่าง ๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาด้าน IT แบบรอบด้าน ที่จะเข้ามารับผิดชอบในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ธุรกิจของคุณต้องการ ซึ่งรวมถึงบริการ IT Helpdesk & Remote Desktop Service ซึ่งเป็นบริการแก้ไขปัญหาด้าน IT ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถเลือกแจ้งให้ทีมบริการ IT Outsource ของ โคนิก้า มินอลต้า ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้าน IT ได้ทันทีผ่านทางโทรศัพท์ หรือโปรแกรมรีโมท และในกรณีที่พบปัญหาเชิงเทคนิคที่ยากจะแก้ไข สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม และนัดหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าให้บริการแก้ไขปัญหาด้าน IT ถึงที่ออฟฟิศได้อีกด้วย*

*เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

      ประเภทการให้บริการ

1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ PC และ Notebook

โคนิก้า มินอลต้า ให้บริการ IT support สนับสนุนและช่วยจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ IT ประสิทธิภาพสูง ให้เหมาะกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละธุรกิจ พร้อมทั้งบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดส่งสินค้า การติดตั้งอุปกรณ์ ดูแลหลังการขาย รวมถึงบริการเช่าซื้อและเช่าใช้อุปกรณ์ IT ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น เครื่อง PC, Notebook และ Server เป็นต้น

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ติดตั้งและตั้งค่าการใช้งานในส่วนระบบปฏิบัติการ เช่น การเชื่อมต่อระบบภายใน หรือระบบ Network ในองค์กรและตั้งค่า Shared Folder ต่าง ๆ
  • •  ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง PC และ Server
  • •  จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบ IT ที่ตอบโจทย์งานใช้งาน ตามงบประมาณที่ต้องการ

2. จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365

Microsoft Office License และบริการ Microsoft 365 เป็นซอฟต์แวร์การทำงานลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ที่ใช้ในงานสำนักงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เพราะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สร้างความสะดวกสบายและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของธุรกิจได้มาก ซึ่งโคนิก้า มินอลต้า ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้ง Microsoft Office แบบ One Time License (ชำระครั้งเดียว) และบริการ Microsoft 365 ที่สามารถใช้งานผ่าน Web Browser และมีการอัปเดตฟีเจอร์อยู่เสมอ สำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ในองค์กร และเป็นการลดขั้นตอนความยุ่งยากในการเก็บเอกสาร และชุดผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบรายการลิขสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365 ให้กับเครื่อง PC และ Notebook ทุกเครื่องในองค์กร

3. จัดหาและติดตั้งโปรแกรม Antivirus

เพื่อปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โคนิก้า มินอลต้า เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้าน IT และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่คอยตรวจจับ ป้องกัน และกำจัดโปรแกรมคุกคามทางคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส มัลแวร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งเวิร์ม โทรจัน และสปายแวร์ รวมถึงซอฟต์แวร์คุกคามระบบ Network ครอบคลุมไปถึงให้บริการต่ออายุการใช้บริการ MA ของโปรแกรม เพื่อการปกป้องอย่างต่อเนื่อง

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  จัดหาและติดตั้งโปรแกรมแอนติไวรัส (Antivirus) ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กร
  • •  บริการต่ออายุ MA (Maintenance Service Agreement)

4. บริการจัดการห้องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการรับดูแลระบบ Server ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริการนี้จะครอบคลุมไปถึงการจัดหา ติดตั้ง และรับดูแลระบบ Server (Hardware & Data Center System) ภายในองค์กร โดยขอบเขตการให้บริการจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของ Server และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาติดตั้งในห้อง Server ไปจนถึงการจัดหาชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการทำงานของระบบ Server ภายในองค์กรให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น CPU หน่วยความจำ และฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานที่รวดเร็วที่สุด

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ติดตั้งระบบ Server ในองค์กร
  • •  ตรวจสอบและรับดูแลระบบการทำงานของเครื่อง Server
  • •  ติดตั้ง Active Directory (AD)
  • •  บริการโอนย้ายข้อมูล
  • •  บริการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วย Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
  • •  จัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเซิร์ฟเวอร์

5. บริการติดตั้งระบบห้องประชุมและสัมมนา

โคนิก้า มินอลต้า ให้บริการติดตั้งระบบห้องประชุมและสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบที่ต้องคำนึงถึงขนาดห้อง ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ และคำนึงถึงการเดินสายโดยรอบ รวมถึงความปลอดภัยและให้อุปกรณ์มีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ห้องประชุมสัมมนาสามารถใช้งานได้เป็นอย่างตอบโจทย์ พร้อมส่งเสริมการประชุมในแต่ละครั้งได้อย่างราบรื่น

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  จัดหาและติดตั้งระบบ Conference ซึ่งประกอบไปด้วย ไมโครโฟน ลำโพง จอโปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉาย และแท็บเล็ต

6. บริการออกแบบและให้คำปรึกษาระบบโครงสร้างเครือข่าย

ระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบ IT ขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นถนน หรือทางด่วนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางของรถชนิดต่าง ๆ ซึ่งรถเหล่านั้นเปรียบเสมือนเป็น Data ของ Application ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กรนั่นเอง โดยการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะช่วยขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต ด้วยเหตุนี้ โคนิก้า มินอลต้า จึงมาพร้อมกับบริการด้าน IT ที่ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ Network เพื่อช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างลื่นไหล ไม่มีสะดุด

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  บริการออกแบบระบบ Network ในองค์กร และวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในองค์กร
  • •  จัดทำแผนผังจุดติดตั้งและวางระบบโครงสร้างเครือข่าย
  • •  ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

7. บริการ IT Helpdesk & Remote Desktop

บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน IT แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกมิติของความต้องการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งคุณสามารถเลือกแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับงบประมาณและขนาดองค์กร เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน IT ภายในองค์กร

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  การให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา IT ผ่านโทรศัพท์
  • •  การแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมรีโมทไปยังเครื่อง PC และ Notebook
  • •  การให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาถึงที่ออฟฟิศ

8. การตรวจสอบการทำงานระบบ IT

บริการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และการทำงานในภาพรวมของระบบ Network หรือ Penetration Test เพื่อหาจุดที่ต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายและจุดติดตั้งอุปกรณ์
  • •  วิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่ายทั้งหมด (System Monitoring)
  • •  ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ IT
  • •  ตรวจสอบประสิทธิภาพและค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย รวมถึงให้คำปรึกษาในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security System)
  • •  ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย
  • •  จัดทำรายงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

9. บริการจัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

บริการจัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่รวมถึงภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  นำเสนอซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับตามความต้องการ พร้อมบริการติดตั้ง
  • •  ตั้งค่าการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้
  • •  จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละส่วนงาน หรือประเภทธุรกิจ

10. บริการจัดหาและติดตั้งระบบ Firewall

Firewall คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการนำเข้าและส่งออกข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยทางโคนิก้า มินอลต้า มีบริการที่สามารถมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ Firewall ที่คุณมีอยู่ และจัดหาระบบ Firewall ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
  • •  ติดตั้งระบบ Firewall พร้อมตั้งค่าความปลอดภัย
  • •  บริการต่ออายุ MA (Maintenance Service Agreement) เพื่อดูแลและบำรุงรักษาระบบ Firewall ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

11. บริการตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตและติดตั้ง Wi-Fi

โคนิก้า มินอลต้า คือ ที่ปรึกษาด้าน IT ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการระบบอินเตอร์เน็ตภายในระบบ Network ขององค์กร ทั้งประเภท LAN และ Wi-Fi ให้สามารถทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ตรวจสอบจุดติดตั้งระบบ
  • •  ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( Access Point)
  • •  ตั้งค่าอุปกรณ์ในจุดที่กำหนด

12. บริการออกแบบและวางระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล

การติดตั้งระบบสำรองข้อมูล บนระบบ Server ภายในองค์กร คือ การทำสำเนาข้อมูลบนพื้นที่จัดเก็บหลักตามระยะเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ก็ยังสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันที

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ออกแบบ วางระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลจาก Server
  • •  ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery) เพื่อรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน หากระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้
  • •  ระบบสำรองข้อมูลของ Server หรือระบบ Cloud สำหรับองค์กร

13. บริการให้คำปรึกษา วางแผน และ ติดตั้ง ระบบทำงานอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์โรบอท (RPA)

โซลูชันที่นำระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการทำงานรูปแบบอัตโนมัติแทนมนุษย์ ซึ่งสามารถกำหนดเองได้และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถูกต้อง แม่นยำ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนและใช้งานได้ง่าย

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนาและสร้างกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงานแบบอัตโนมัติ
  • •  วิเคราะห์ ตรวจสอบ และ คำนวนข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและถูกต้อง

14. บริการให้คำปรึกษา วางระบบ และ จัดหาอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำหรับห้องพิมพ์งาน (Printing Center)

โซลูชันจัดตั้งศูนย์ผลิตงานพิมพ์ภายในองค์กร แบบครบวงจร ที่ช่วยลดต้นทุน ลดภาระด้านการจัดการและผลิตสิ่งพิมพ์

บริการที่คุณจะได้รับ

  • •  ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบห้องพิมพ์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
  • •  จัดหาแท่นพิมพ์ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรสำหรับปฏิบัติงาน
  • •  ติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ และทดสอบการทำงาน
  • •  ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ดิจิตอล และอุปกรณ์หลังพิมพ์
  • •  สรุปผลและส่งรายงานประจำเดือน

คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ IT Outsource:

  • ให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสบายใจ วางภาระด้านการตรวจสอบ การจัดการ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network และโครงสร้างระบบ Network ไว้ที่ผู้ให้บริการด้าน IT แบบ One Stop Service อย่าง โคนิก้า มินอลต้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณด้วยการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพ
  • ตอบสนองความต้องการด้าน IT ทั้งในปัจจุบัน และการวางแผนเพื่ออนาคต
  • ยกระดับความสามารถของคุณเพื่อการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
  • สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้าน IT ได้ตลอดเวลา ช่วยควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย
  • ทำให้แผนก IT ของคุณจดจ่ออยู่กับงานหลัก ไม่ต้องเสียเวลาจัดการปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ
  • รับการอัปเดตและอัปเกรดด้าน IT ได้ทันที ไม่ยุ่งยาก ให้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานประสานกับทีมงานมืออาชีพของคุณ สบายใจกับการบริการแบบครบวงจร จากผู้ให้บริการแบบ One Stop IT Services