บริการจัดตั้งศูนย์พิมพ์งานภายในองค์กรแบบครบวงจร

เหตุผลที่ธุรกิจควรมีศูนย์พิมพ์งาน
ภายในองค์กร

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ภาระด้านการจัดการก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น สำหรับธุรกิจที่มีงานพิมพ์ต่อเดือนปริมาณมากๆ จนไม่สามารถผลิตเองได้ทันนั้น การว่าจ้างเอ้าท์ซอร์สหรือส่งงานออกไปพิมพ์ข้างนอก เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในบางจุดเท่านั้น และอาจยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านอื่นๆ ที่รออยู่อีกมากมาย

เช่น ได้รับงานล่าช้ากว่ากำหนด เกิดค่าใช้จ่ายบานปลาย ทั้งในเรื่องอัตราค่าพิมพ์ที่ผันผวนตามปริมาณงาน และค่าจัดส่งเอกสาร หรือแม้แต่คุณภาพงานที่ไม่ตรงตามความต้องการ แล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สะท้อนว่า ธุรกิจของคุณควรจัดตั้งศูนย์พิมพ์งานภายในองค์กร?

มีงานพิมพ์ปริมาณมาก สม่ำเสมอ หรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน

 พิมพ์งานหลากหลาย ซึ่งบางประเภทต้องใช้ทักษะในการผลิต

 งานพิมพ์ส่วนใหญ่ต้องจัดชุดและเข้ารูปเล่ม

 งานพิมพ์ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ และห้ามรั่วไหลสู่ภายนอก

 ต้องพิมพ์งานบ่อยๆ แม้ครั้งละเพียงไม่กี่ชุดหรือเล่ม

 มีเครื่องพิมพ์แต่ไม่มีระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

วางภาระเรื่องงานพิมพ์ไว้ในมือของผู้เชี่ยวชาญ

บริการศูนย์การพิมพ์เอกสารภายในองค์กร (Managed Print Services) คือ โซลูชันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านงานพิมพ์ภายในองค์กรแบบครบวงจร ดำเนินงานในทุกขั้นตอนด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก โคนิก้า มินอลต้า ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลระดับโลก

ตั้งแต่การประเมินประเภทและปริมาณงานพิมพ์ วางแผนระบบและการบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดเตรียมเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ที่จำเป็น วัสดุสิ้นเปลือง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการต้นทุนเรื่องงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารจัดการงานศูนย์พิมพ์ ครบ จบในที่เดียว

•▶ วางแผน และจัดหา

วิเคราะห์ประเภทและปริมาณงานพิมพ์ เพื่อวางแผนติดตั้งระบบและเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุด

 เปรียบเทียบต้นทุน และค่าใช้จ่ายก่อน-หลังการจัดทำ เพื่อให้ทราบจุดคุ้มทุนในระยะยาว

 สำรวจพื้นที่และแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการจัดตั้งห้องพิมพ์

 จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ

 จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นสำหรับดำเนินงานภายในห้องพิมพ์ เช่น เครื่องตัดกระดาษ และเครื่องเข้ารูปเล่มรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ


•▶ ติดตั้ง

✔ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลที่ตอบโจทย์การใช้งานและปริมาณงานพิมพ์

ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการงานพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งงาน รวมทั้งลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด

 เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง พร้อมตั้งค่าและเชื่อมต่อระบบเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร


•▶ ผลิตงานพิมพ์

✔ จัดเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

✔ ผลิตงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีการตรวจเช็คคุณภาพในทุกขั้นตอน

 เข้าเล่ม และบรรจุหีบห่อ เพื่อส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

บริการนี้ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

•▶ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ยืดหยุ่น สามารถวางแผนและควบคุมเวลาในการผลิตงานพิมพ์ได้ตามความต้องการ

 งานพิมพ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จึงมีคุณภาพสูง ตรงตามมาตรฐาน

 ผลิตงานสำเร็จ เสร็จในห้องพิมพ์ สามารถเข้ารูปเล่มให้พร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องว่าจ้างร้านหรือโรงพิมพ์


•▶ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดั่งใจ

✔ ทราบอัตราค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า จึงสามารถวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานพิมพ์

 ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าเสื่อมของเครื่องพิมพ์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงานต่างๆ 


•▶ ลดภาระด้านการจัดการ

✔ มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ให้คุณโฟกัสไปกับงานที่สำคัญกว่า

 ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์ด้านการพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น โทนเนอร์ และกระดาษ

 ลดภาระเรื่องบุคลากร โดยเราจะเป็นผู้จัดหา ดูแล และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งค่าจ้างและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

 หมดกังวลเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับรั่วไหล ผ่านการเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure agreement)

โคนิก้า มินอลต้า
ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอลAuthor: Konica Minolta