เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ & นโยบายส่วนบุคคล

ข้อตกลงและเงื่อนไข+

ผู้ใช้ถือว่าต้องรับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูล หรือการใช้งานของข้อมูล ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ และ/หรือ จากเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา+

ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งภาพถ่าย รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี เสียง และสื่ออื่นๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทโคนิก้า มินอลต้า และบริษัทในเครือ การเลือก ประสานงาน และจัดการสื่อทุกประเภทบนเว็บไซต์นี้ต้องได้รับการอนุญาตจากบริษัทโคนิก้า มินอลต้า ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และห้ามทำซ้ำ แก้ไข หรือ เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์อื่นได้

การนำข้อมูลจากเว็บไซต์ ไปทำสำเนา เผยแพร่ต่อสาธารณะ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ทำซ้ำบนเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบริษัทโคนิก้า มินอลต้า หรือบริษัทในเครือ ห้ามกระทำภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ยกเว้น การพิมพ์และการเก็บไว้ใช้ส่วนตัว หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การขออนุญาต ต้องทำการติดต่อบริษัทโคนิก้า มินอลต้า เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะนำเนื้อหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ไปใช้ ซึ่งการขออนุญาตนำเนื้อหาไปใช้นั้น อาจถูกปฏิเสธการนำไปใช้ได้ถ้ามีภาพถ่ายที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เป็นต้น หรือ การนำไปใช้ในส่วนที่บริษัทโคนิก้า มินอลต้า เห็นว่าไม่เหมาะสม ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทโคนิก้า มินอลต้า ไปใช้ ต้องแสดงการได้รับอนุญาตจากบริษัทโคนิก้า มินอลต้า การเปลี่ยนแปลง หรือ การลบลิขสิทธิ์ของบริษัทโคนิก้า มินอลต้า ไม่สามารถทำได้

ข้อแนะนำการใช้เบราว์เซอร์และปลั๊กอิน+

1. เครื่อง PCs ที่ใช้เบราว์เซอร์ (1) Microsoft Windows Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0 Mozilla Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด (2) Apple Macintosh Safari 5 หรือ เข้ากันได้ในขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า 1024×768pixels (XVGA) 2.สมาร์ทโฟนในระบบ OS / เบราว์เซอร์ที่รองรับระบบ (1) แอนดรอยด์ 2 เป็นต้นไป / อุปกรณ์เชื่อมต่อเบราว์เซอร์ (webkit) (2) iOS iOS4 เป็นต้นไป / อุปกรณ์เชื่อมต่อเบราว์เซอร์ (Safari5 เป็นต้นไป) 3. เว็บไซต์ของ โคนิก้า มินอลต้า ต้องใช้ปลั๊กอินและการใช้งานต่อไปนี้ ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของแต่ละเว็บไซต์

เวอร์ชั่นล่าสุดของ Flash Player จาก Adobe Systems Incorporets.

เวอร์ชั่นล่าสุดของ Adobe Reader จาก Adobe Systems Incorporets.

นอกจากนี้ปลั๊กอินข้างต้น และ ปลั๊กอินอื่น ๆ มีความจำเป็นในบางหน้า โปรดดูข้อมูลปลั๊กอินในแต่ละหน้า

การใช้งานเทคโนโลยี “คุกกี้”+
การใช้งานคุกกี้และเว็บ-เบคอน

สำหรับการสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้า เว็บไซต์ของ โคนิก้า มินอลต้า ต้องมีการใช้คุกกี้ และ/หรือ เว็บเบคอน ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มีจุดประสงค์ในการแสดงผลบนเว็บให้เหมาะสม และเสถียรมากที่สุดบนหน้าจอของผู้ร่วมใช้งานเว็บเทคโนโลยีเหล่านี้จะ objected ที่จะใช้ สำหรับเลือกแสดงหน้าตรงกันดีที่สุดให้กับลูกค้า และรับข้อมูลแบบคงที่ของเว็บ

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีคุกกี้จะไม่มีการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ เพิ่มเติมคือมีความเป็นไปได้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่จะเปิดหรือปิดการใช้งานของคุกกี้บนเบราว์เซอร์ หรือแม้กระทั่งจัดเบราว์เซอร์ให้แจ้งเตือนก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานเบราว์เซอร์เมื่อการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ถูกปิด เว็บไซต์ โคนิก้า มินอลต้า ยังคงสามารถใช้งานและแสดงผลได้อยู่แต่จะมีการจำกัดการเข้าถึงในบางส่วน

การเข้าถึงเว็บไซต์+

โคนิก้า มินอลต้า นำรูปแบบการออกแบบที่เป็นสากลมาใช้ในเว็บไซต์ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้งาน ได้ง่ายและยังสะดวกสบาย จุดประสงค์ของ โคนิก้า มินอลต้า คือเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคง และ เป็นบริษัทที่สำคัญกับสังคม เพราะฉะนั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบรรลุเป้าหมาย เหล่านี้ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ก็จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายนี้เช่นกัน

นโยบายด้านความปลอดภัย+

โคนิก้า มินอลต้า จะพยายามทุกวิถีทางในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยคุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อหรือข้อมูลใดๆของคุณในการเข้าใช้เว็บไซต์

ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โคนิก้า มินอลต้า และในบางกรณีอาจจะมีการร้องขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ และที่อยู่ ในการตอบแบบสำรวจ หรือ การขอคำตอบแบบสอบถาม ลงทะเบียนสำหรับรับข่าวสาร หรือ การจัดส่งเอกสารไปถึงคุณ

ในกรณีดังกล่าว คุณอาจถูกขอข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อของคุณ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ อาจมีกรณีที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ยกเว้นข้อมูลบางข้อมูลที่จำเป็น หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใส่ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณ ในกรณีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

อาจมีหลายกรณีที่ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะไปสู่บุคคลที่ 3 แต่จะเป็นกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ถ้าบริษัทฯ ต้องจัดส่งสิ่งของไปยังที่อยู่ของคุณ จำเป็นที่จะต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของคุณให้กับบริษัทจัดส่งสินค้า

ถ้าบุคคลได้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ได้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นๆ จะทำได้เฉพาะกับบุคคลที่ลงทะเบียนนั้น และต้องมีการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ขอร้องเท่านั้น

ในการให้บริการในบางส่วนบนเว็บไซต์ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ เช่น การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมบัตรเครดิต ในบางกรณี เช่น รหัสในการส่งข้อมูล และขั้นตอนอื่นๆ ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลนั้นๆ

ร่างนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์+

การอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ ถ้าคุณปฏิบัติตามนโยบายการเชื่อมโยงต่อไปนี้: เว็บไซต์ของคุณต้องไม่มีข้อความที่สอดเสียด หรือสร้างความเสียหายให้กับบริษัท หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คุณไม่สามารถสร้างกรอบรอบเนื้อหาของ โคนิก้า มินอลต้า หรือตัดต่อภาพด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่ทำให้เห็นเหมือนว่าเนื้อหานี้ไม่ได้อยู่ในหน้าเว็บของ โคนิก้า มินอลต้า การอนุญาตนี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ บนเว็บไซต์ย่อยใด ๆ ก็ตาม เมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง คุณต้องเอาลิงก์เชื่อมโยงออก

เชื่อมโยงโดยข้อความ

KONICA MINOLTA

เชื่อมโยงโดยแบนเนอร์

ติดต่อเรา+

ที่อยู่ในการติดต่อสำหรับข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ โคนิก้า มินอลต้า

แผนกมาร์เก็ตติ้ง
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
33 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel +662 029-7000
Fax +662 029-7044

Contact Form