เครื่องมือตรวจวัดค่าสีและค่าแสง

คำตอบของการวัดค่าสี ลักษณะพื้นผิว แสงสว่าง และจอแสดงภาพ

เครื่องวัดค่าสี ลักษณะพื้นผิว แสงสว่าง และจอแสดงภาพ ถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งช่วยให้มั่นใจในคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

………………………………………………

จากเครื่องวัดสีสเปคโตรโฟโตรมิเตอร์ ถึง โครมามิเตอร์และคัลเลอร์ริมิเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและนำเสนอรูปแบบการวัดที่แม่นยำเที่ยงตรง ในลักษณะของตัวอย่างที่หลากหลายรอบด้านเพื่อช่วยให้คุณกำหนด ประเมินและควบคุมสีให้ได้สีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตรงตามคุณภาพที่ต้องการในระบบการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

>>Explore Color Measurement Solutions

………………………………………………

นอกเหนือจากสีแล้ว เราสามารถกำหนดคุณลักษณะพื้นผิวผลิตภัณฑ์จากความเงา ความด้านหรือขุ่นมัว ลักษณะผิวส้มและความชัดของภาพสะท้อนบนพื้นผิว เราเสนอทางเลือกในการวัดที่หลากหลายจากเครื่องวัดความเงา นำไปสู่เครื่องวัดความขุ่นมัวและเครื่องวัดความแตกต่างของภาพสะท้อนบนพื้นผิว (DOI) ทำให้การประเมินลักษณะพื้นผิวครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ทางด้านคุณภาพของพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

>>Explore Appearance Measurement Solutions

………………………………………………

เรานำเสนอเครื่องวัดแสงที่หลากหลาย ตรงตามมาตรฐานนานาชาติ เช่น DIN และ JIS ด้วยระบบการวัดที่รวดเร็วและเรียบง่าย ในการวัดค่าความสว่าง,อุณหภูมิสี (CCT), ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI), ค่าพิกัดของสีและกราฟแจกแจงค่าพลังงานของแสงของแต่ละแหล่งกำเนิดแสง

>>Explore Light Measurement Solutions

………………………………………………

จากเครื่องโฟโตมิเตอร์/คัลเลอร์ริมิเตอร์แบบถ่ายภาพ (2D) และเครื่องสเปคโตรเรดิโอมิเตอร์ ถึง เครื่องวัดสีของแสงจากจอแสดงภาพ เครื่องวัดความส่องสว่างและสีของแสง เรานำเสนอเครื่องวัดแสงจากจอแสดงภาพในโซลูชั่นที่หลากหลาย ด้วยระบบการวัดที่รวดเร็วและเรียบง่ายในการวัดค่าความส่องสว่าง, ค่าพิกัดสี, สมดุลของแสงสีขาว (white balance), แกมมา/โหมดสีขาวดำ (gamma/grayscale), แสงกระพริบ (flicker), ค่าความเปรียบต่าง (contrast ratio), ขอบเขตการแสดงสี (color gamut) และการประเมินความไม่สม่ำเสมอ (mura) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของจอแสดงภาพที่หลากหลายเช่น จอแสดงภาพ OLED

>>Explore Display Measurement Solutions

การพัฒนาชิ้นงานมาตราฐานใช้เป็นต้นแบบ, การเทียบสี (color matching), การควบคุมสี เริ่มจากขั้นตอนการตรวจรับสีของวัตถุดิบ จนถึงสีของผลิตภัณฑ์พร้อมส่งจำหน่าย หรือข้อมูลสีที่ใช้ในการสื่อสารกัน ด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายในการทำสูตรสี ควบคุมสีผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ผล ทำรายงานและสื่อสารสีในรูปแบบดิจิทอลตลอดห่วงโซ่การผลิต

>>Explore Software Solutions

เมื่อต้องการเลือกใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าสีและค่าแสง Konica Minolta คือคำตอบสำหรับคุณ


Author: Konica Minolta