ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์

ประมวลข้อมูล
และจัดทำรายงานการใช้

จัดสรรผู้ใช้งาน
และบริหารค่าใช้จ่าย

เสริมความปลอดภัย
ให้ข้อมูล

ยกระดับการพิมพ์ไปอีกขั้น
เพื่อให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หน้าที่หลักสำคัญของ Dispatcher Paragon คือการเป็นศูนย์กลางของการบริหารและความคุมบัญชีและค่าใช้จ่ายของงานเอกสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์, ทำสำเนา และการสแกน ตัวโปรแกรมให้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกรายละเอียด เช่น ชื่องาน พรีวิวงานหน้าแรก วันที่ จำนวนหน้าและปริมาณการใช้โทนเนอร์ต่อหน้าพิมพ์ และเพิ่มความคล่องตัวของผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งานแบบบุคคล หรือผู้ใช้งานแบบกลุ่มในระดับต่างๆ และยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานที่ต้องการรายงานแบบละเอียด ซึ่งไม่ใช่แค่รายงานการวิเคราะห์แบบกำหนดเองและรายงานกราฟสถิติเท่านั้น แต่ยังสามารถสรุปรายงานภาพรวมสำหรับผู้บริหารได้อีกด้วย

ด้วย Dispatcher Paragon คุณจึงสามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ, เรียกดูรายงานต้นทุน และข้อมูลการใช้งานต่างๆ ได้รับความสะดวกในการจัดการบทบาทของผู้ใช้งาน กำหนดวงเงิน และจำนวนการใช้งาน รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้งานที่กำหนดไว้อีกด้วย

Web reports

สามารถสร้างรายงานแบบภาพรวมและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดยสามารถแสดงรายละเอียดทั้งหมดทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และสามารถตรวจสอบได้ แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามระยะเวลาที่เลือก

 

Management reports

สามารถสร้างรูปแบบรายงานแบบแสดงภาพรวมการใช้งานทั้งองค์กร เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร โดยรายงานจะแสดงในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

Export of report results

สามารถสร้างรายงานได้ในหลายรูปแบบสกุลไฟล์ เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวกรวดเร็ว

 

 

Automated reporting

ตั้งเวลาในการทำรายงานได้ ทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

Print accounting and monitoring

ทุกๆ การพิมพ์งาน การถ่ายเอกสาร การสแกน และแฟกซ์ ที่มีการสั่งงานผ่านเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันที่เชื่อมกับเน็ตเวิร์ก จะถูกจัดเก็บรายละเอียดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดูประวัติการพิมพ์

 

Flexible cost all location

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดผู้ใช้ตามกลุ่มการใช้งาน โดยสามารถระบุค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มได้ ในทางกลับกัน ก่อนการพิมพ์งานผู้ใช้งานก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำการคิดค่าใช้จ่ายกลับไปยังกลุ่มใด ในกรณีที่มีการทำงานเป็นโปรเจค

Individual price calculation

คุณสามารถกำหนดราคาที่แตกต่างกันได้ ทั้งเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันแต่ละเครื่อง หรือกลุ่มผู้ใช้งาน และยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ

 

Tracking of third-party devices

คุณสามารถตรวจสอบการพิมพ์ทั้งองค์กรได้ แม้แต่เครื่องที่ไม่ใช่ของ โคนิก้า มินอลต้า

Centralised user management

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการใช้งานทั้งการถ่ายเอกสาร การพิมพ์ การสแกน และแฟกซ์ของแต่ละผู้ใช้งานได้จากส่วนกลาง

 

User access roles

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันของผู้ใช้งานได้ตามระดับงานในองค์กร

Centralised authentication management

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันได้ สามารถยกเลิกได้ทั้งการใส่รหัส หรือการแตะบัตร

Easy budget assignment

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดงบการใช้งานแบบรายบุคคลได้ โดยสามารถจำกัดปริมาณการพิมพ์งานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตงานเอกสารได้

Periodic budget reset

งบประมาณที่กำหนดให้ผู้ใช้แต่ละคนและแต่ละกลุ่มนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการได้โดยการรีเซ็ตหรือเติมยอดเงินแบบอัตโนมัติ หรือจะเป็นแบบการตั้งค่าด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้

Payment system

ผู้ใช้งานสามารถเลือกจ่ายเงินในระบบได้หลายรูปแบบตามความสะดวก

Cash desk reload

ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินเข้าระบบการพิมพ์ได้โดยผ่านแคชเชียร์ โดยมีแอปพลิเคชัน Dispatcher Paragon Cash Desk Management ในการจัดการ

Self-service reload

ผู้ใช้สามารถเติมเงินได้ด้วยตนเองโดยผ่านตู้เติมเงิน

Credit card reload

จ่ายเงินออนไลน์ผ่าน PayPal หรือ DIBS

Mobile print

ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์งานบนอีเมลหรือเว็บได้จากมือถือ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทำงาน