บริการ IT Helpdesk และการรีโมทเพื่อแก้ไขปัญหา

“The Professional
IT Helpdesk Specialist as Your Need”

ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราดูแล และแก้ไขทุกปัญหากวนใจด้าน IT ให้คุณ

บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน IT ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในยุคดิจิตอล โดยทีม IT Specialist ผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาในแขนงต่างๆ ให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจอย่างลื่นไหล ไม่มีสะดุด สามารถเลือกแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับงบประมาณ และขนาดองค์กรได้ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน IT ไปพร้อมกัน

ประเภทการให้บริการ

แพ็คเกจที่ให้บริการ

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

รายละเอียดการให้บริการ

*ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
**จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
***จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

บริการครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้

ติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน และปริ้นเตอร์
ตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ปริ้นเตอร์ และแชร์ในระบบเน็ตเวิร์ค
ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ เช่น Microsoft Office และ Adobe ประเภทต่างๆ
ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล (Backup) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ในระบบเน็ตเวิร์ค
ตั้งค่าโปรแกรมรับ-ส่งอีเมล ทั้ง IMAP และ POP3
สร้างทางลัดเข้าสู่โฟลเดอร์ในแชร์ไดรฟ์ที่ต้องการ (Map network drive)
ตรวจสอบปัญหาและสถานะการทำงานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ปริ้นเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์ค

เงื่อนไขการให้บริการ

• บริษัทฯ คิดค่าบริการให้บริการเป็นรายเดือน โดยมีอายุสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี แบบไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ออฟฟิศลูกค้า

• ลูกค้าจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Remote ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และเซิร์ฟเวอร์ก่อนรับบริการ

• ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 17:00 น. ยกเว้นช่วงพักเที่ยง (12:00 น. – 13:00 น.)

• ในกรณีที่ได้รับแจ้งขอรับบริการก่อนเวลา 08:00 น. ให้นับเวลาขอรับบริการเริ่มต้นที่ 08:00 น. หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งขอรับบริการหลังเวลา 17:00 น. ให้นับเวลาการรับแจ้งขอรับบริการเริ่มต้นที่ 08:00 น. ในวันทำการถัดไป หากเจ้าหน้าที่บริการสามารถเข้าบริการในวันดังกล่าวได้ ให้ยกเว้นการนับคำนวณเวลาในการเข้าบริการในครั้งนั้น

• ระยะเวลาเดินทางเข้าให้บริการ
พื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
▸ เจ้าหน้าที่ IT Co-Ordinator จะเข้าให้บริการภายใน 3 ชม. หลังได้รับแจ้ง
▸ เจ้าหน้าที่ IT Specialist จะเข้าให้บริการในวันทำการถัดไป หลังได้รับแจ้ง

พื้นที่เขตต่างจังหวัด
▸ เจ้าหน้าที่ IT Co-Ordinator จะเข้าให้บริการภายใน 3 ชั่วโมง ในพื้นที่ที่มีระยะทางไม่เกิน 100 กม. และภายใน 4.30 ชม.
สำหรับระยะทางเกิน 100 กม. จากสาขาบริการ หลังได้รับแจ้ง

• การให้บริการไม่ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
        ° การซ่อมแซมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่เสีย หรือไม่สามารถใช้งานได้
        ° การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating system) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และเซิร์ฟเวอร์
        ° การติดตั้งระบบ File Server เพื่อแชร์ไฟล์ร่วมกันภายในองค์กร
        ° การติดตั้งระบบ Internet Gateway และ Firewall
        ° การแก้ไขปัญหาระบบเน็ตเวิร์ค และอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้งานได้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการรับพิจารณาเคสปัญหา หรือบริการนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นก่อนการให้บริการ