โซลูชันส์การอนุมัติและจัดการเอกสารแบบดิจิตอล (E-Approval Workflow Solutions)

ซอฟต์แวร์การอนุมัติ จัดทำ Workflow และจัดการเอกสารในลักษณะ Paperless ซึ่งเป็น Web-based application ที่ใช้งานง่าย สามารถออกแบบฟอร์มเพื่อการขออนุมัติต่างๆ ที่ครอบคลุมการใช้งานของแผนกต่างๆ ได้ทั้งองค์กร และอนุมัติได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม

รวมถึงสามารถกำหนดเงื่อนไขและผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติ เพื่อให้เอกสารได้รับการตรวจสอบและอนุมัติอย่างเร็วที่สุด ซึ่งข้อมูลและกิจกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกผ่านระบบคลาวด์ของ Microsoft ทำให้สามารถตรวจสอบและเรียกดูสรุปรายงานได้ตลอดเวลา จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารไปพร้อมกัน

การสร้างและส่งแบบฟอร์มการขออนุมัติ

 สร้างผ่านแบบฟอร์มสำเร็จรูปในระบบ หรือออกแบบใหม่โดยเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ (ง่ายเหมือนใช้งาน Microsoft Word และ Excel)

 กำหนดสิทธิ์และเงื่อนไขการอนุมัติ และส่งไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

การตรวจสอบเอกสารก่อนการอนุมัติ

• สามารถตรวจสอบลำดับการอนุมัติได้ก่อนการดำเนินการใดๆ เช่น เอกสารผ่านการอนุมัติจากใครมาบ้าง มีข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนบไฟล์มาด้วยหรือไม่ เพื่อให้การอนุมัติที่จะเกิดขึ้นถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การอนุมัติเอกสาร

 สามารถอนุมัติ หรือปฎิเสธการอนุมัติผ่านเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ

 
หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถส่งกลับไปให้ผู้ร้องขอแก้ไขใหม่ได้ (Rework) หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (Requested comment)

จัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย

• ไม่ว่าผลการอนุมัติจะเป็นอย่างไร ข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยผ่านระบบคลาวด์ของ Microsoft Office 365* ซึ่งสามารถทำสรุปรายงาน ส่งต่อในลักษณะของไฟล์ PDF หรือเรียกดูกิจกรรมย้อนหลังได้ เช่น ผู้สร้าง หรือ ส่งแบบฟอร์ม การแสดงความเห็น การอนุมัติ การปฏิเสธ หรือแม้แต่การเปลี่ยนผู้อนุมัติชั่วคราวในบางช่วงเวลาได้อีกด้วย

* ลูกค้าจำเป็นต้องติดตั้ง หรือใช้งานระบบ Microsoft Office 365*

Ready to Use Solutions
• ระบบพร้อมใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมมาก่อน
• ระบบออกแบบให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้
โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้าน IT

Less Cost
• ไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม
• จ่ายเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานได้ทุก Modules
• มีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมในทุกไตรมาส
ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่า Change request

Approve Anywhere and Anytime
• รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ยอดนิยม และ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android