ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานสแกนและจัดเก็บเอกสาร

DISPATCHER PHOENIX

 

ซอฟต์แวร์จัดการกระบวนการเอกสารแบบอัตโนมัติ ที่ผสมผสานเทคโนโลยี OCR เพื่อช่วยในการจับภาพ และสแกนข้อมูลบนเอกสารจำนวนมากภายในองค์กร ข้อมูลต่างๆ จะได้รับการจำแนกประเภท ปรับแต่ง และแปลงนามสกุลของไฟล์ เพื่อแบ่งหมวดหมู่และส่งต่อไปยังโฟลเดอร์ปลายทางของแต่ละแผนก หรือบนคลาวด์และระบบออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดเวลาในการจัดการเอกสาร

Advanced Capture
การจับภาพขั้นสูง

การจับภาพเอกสารได้หลากหลายวิธี

Dispatcher Phoenix สามารถจับภาพเอกสารและข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลายวิธี เช่น การสแกนเอกสารโดยตรงผ่านเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน หรือ การรับข้อมูลผ่านโฟลเดอร์, อีเมล, สมาร์ทโฟน, Google Cloud Print, User box ของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน และการสแกนข้อมูลจาก Workstation หรือระบบ Print stream ได้โดยตรง

Automated Process
การประมวลผลเอกสารอัตโนมัติ

ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์
มัลติฟังก์ชันได้เต็มประสิทธิภาพ

ผู้ใช้งานสามารถสแกนเอกสารด้วยการสั่งงานผ่านหน้าจอเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันได้โดยตรง สำหรับการแยกหมวดหมู่ การเรียกดูโฟลเดอร์ จากคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บเอกสาร การค้นหา โดยการพิมพ์เฉพาะคำที่ต้องการ และการสร้าง โฟลเดอร์ใหม่

การใช้งาน
ที่สะดวกขึ้น

ผู้ใช้สามารถเก็บไฟล์ได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งแจกจ่ายหรือแก้ไขไฟล์ เช่น เพิ่มคำอธิบาย เปลี่ยนชื่อ ทำ OCR แยกหรือรวมไฟล์ และสามารถกระจายงานไปยังที่ที่ต้องการได้

เครื่องมือสำหรับ
การสร้างกระบวนการงานเอกสาร

เครื่องมือแบบกราฟิกที่ใช้ในการทำกระบวนการงานเอกสาร โดยสามารถลากและวางไอคอนได้ ผู้ใช้งานยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ โดยมีเครื่องมือในการวาดผัง และง่ายในการตรวจสอบ

Automated Distribution
การกระจายเอกสารอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์

คุณสามารถส่งไฟล์ไปยังปลายทางที่หลากหลายได้ รวมถึงการจัดเก็บไฟล์ไว้ในระบบ Cloud ทั้ง SharePoint, Google Drive และ Hyland OnBase ได้

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

Dispatcher Phoenix สามารถส่งข้อมูลออกไปในฐานข้อมูลอื่นได้เช่นเดียวกับ xml data

Content & Document Management
การจัดการข้อมูลและเอกสาร

การตั้งเวลาการทำงานทื่ยืดหยุ่นได้

คุณสามารถตั้งเวลาในการประมวลผลและทำงานของกระบวนการด้านงานเอกสารได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์กและใช้แบนด์วิดท์ให้น้อยที่สุด และยังสามารถกำหนดวันและเวลาในการประมวลผลของระบบได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบในขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ แม้ไม่ได้เปิด Dispatcher Phoenix ก็ตาม

ด้วย Dispatcher Phoenix คุณสามารถออกแบบกระบวนการงานเอกสารและขั้นตอนในการกระจายงานเอกสารแบบอัตโนมัติ โดยมีฟังก์ชันในการทำงานมากมาย ดังนี้

ประมวลข้อความ
ในเอกสาร

แปลงไฟล์ไปเป็น PDF หรือ Office format ต่างๆ

เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือ
เพิ่มเติมคำอธิบายในเอกสาร

ใส่ลายน้ำในเอกสาร

เชื่อมต่อไปยัง
ฐานข้อมูล
ภายในองค์กร

กำหนดปลายทาง
ของเอกสารไปยัง
folders,
FTP Servers,
เครื่องพิมพ์
มัลติฟังก์ชัน
หรืออีเมล