การทดสอบอุปกรณ์และหน้าจอแสดงผล

หน้าจอสัมผัสเป็นมาตรฐานในอุปกรณ์พกพาเครื่องบันทึกเงินสดตู้ข้อมูลเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้นำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน และถูกต้องประสิทธิภาพ และคุณภาพของจอแสดงผลมีความสำคัญสูงสุด

จอแสดงผลจะต้องสามารถแสดงข้อมูลที่สามารถอ่านได้ ภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมในการมองที่แตกต่างกัน หากอุปกรณ์มีจุดประสงค์ที่จะใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย จอแสดงผลของอุปกรณ์ จะต้องมีแสงเพียงพอ เพื่อลดความเครียดในการปรับสายตา และความไม่สบายของแสงสะท้อนในขณะที่ยังคงความชัดเจน หากต้องใช้อุปกรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างจ้า หน้าจอแสดงผลจะต้องมีความคมชัดเพียงพอที่จะอ่านได้

ความคมชัดและสีเป็นตัววัดที่สำคัญ 2 ประการของประสิทธิภาพการแสดงผล และทั้งสองอย่างแตกต่างกันอย่างมากภายใต้มุมมองและสภาพแสงที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่การวัดจะต้องดำเนินการในช่วงของมุมที่ผู้ใช้อาจใช้ภายใต้ระดับแสงโดยรอบต่างๆ นอกเหนือจากความคมชัดสีและมุมมองการวัด ประสิทธิภาพของจอภาพยังรวมถึง

•  การตรวจสอบสมดุลแสงสีขาว (White balance inspection)
•  การตรวจสอบแกมมาและระดับ สีเทา (Gamma/grayscale inspection)
•  การวัดการกระพริบ (Flicker measurement)
•  การวัดขอบเขตสี (Color gamut measurement)
•  การตรวจสอบข้อบกพร่องของแต่ละพิกเซล (Pixel defects inspection)
•  การประเมินผลการป้องกันประกายแสงจ้า (Anti-glare sparkle effects evaluation)

ด้วยเทคโนโลยีของหน้าจอแสดงผล ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว การทดสอบหน้าจอแสดงผล
จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น และสร้างความสับสนให้กับนักวิจัยและพัฒนามากขึ้นเช่นกัน

นัดหมายเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาฟรี
เกี่ยวกับเครื่องวัดแสง

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Sensing Business)
โทร: 02-029-7000 Ext.1400 และ 1402
อีเมล: sth@konicaminolta.com