สร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ ด้วยระบบการพิมพ์ฉลากดิจิตอล

เหตุใดความต้องการพิมพ์ฉลากดิจิตอลจึงเพิ่มสูงขึ้นในช่วง COVID-19?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตการณ์ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบครั้งใหญ่ต่อทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น กลับสร้างโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญให้กับการพิมพ์ฉลากดิจิตอล เนื่องจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้ผู้ประกอบการพิมพ์มุ่งเน้นไปยังธุรกิจการพิมพ์ฉลากดิจิตอลกันมาขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่มองเห็นการเติบโตในอนาคต ควบคู่ไปกับความพยายามในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนในยุค New Normal

คิดใหม่ เพื่อนำเสนอโซลูชันส์บริการงานพิมพ์ฉลากดิจิตอลในยุค New Normal

จากข้อมูลการใช้งานแท่นพิมพ์ฉลากดิจิตอล AccurioLabel 230 ในอาเซียน สังเกตได้ว่ามีปริมาณการพิมพ์เพิ่มขึ้นถึง 80% ในช่วงระหว่างช่วงเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกประกาศมาตรการล็อคดาวน์ พร้อมกันกับการลดจำนวนแรงงาน และการเลื่อนกำหนดการรับเข้าวัตถุดิบและการจัดส่งสินค้าออกไป โดยแรงกดดันได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เมื่อผู้บริโภคตอบสนองด้วยการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเสบียงอาหาร เป็นต้น

เมื่อความต้องการของสินค้าข้างต้นเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการด้านฉลากก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามักจะมองข้ามไป อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันอบรมการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ The Label Academy ความต้องการในการผลิตและใช้งานฉลากในยุค New Normal จะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยด้านการอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจไม่มีข้อจำกัดตายตัว แต่ระบุเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย แสดงแหล่งที่มา ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อบ่งชี้ในการใช้งาน

ปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยแท่นพิมพ์ฉลากดิจิตอลแบบป้อนม้วน
| The AccurioLabel 230

อาหาร เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ ช่วยเพิ่มความต้องการด้านการพิมพ์ฉลากดิจิตอลได้เป็นอย่างมาก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถานการณ์ต่างๆ ยังไม่แน่นอน องค์กรทั่วโลกต่างหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่แท่นพิมพ์ดิจิตอลแบบป้อนม้วน AccurioLabel 230 จะได้เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกการลงทุนสำหรับธุรกิจ ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ระบบการทำงาน ความละเอียดและคุณภาพงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม AccurioLabel 230 จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านการผลิตฉลากด้วยความรวดเร็วและความยืดหยุ่นรอบด้าน

1. รองรับการพิมพ์รอบสั้น

โดดเด่นด้วยการพิมพ์งานที่ไม่ต้องมียอดขั้นต่ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานพิมพ์ปริมาณน้อย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนและเวลาในการผลิต เนื่องจากระบบดิจิตอลใช้เวลาเตรียมการผลิตที่น้อยกว่าและไม่อาศัยแม่พิมพ์ จึงช่วยให้คุณบริหารจัดการคำสั่งซื้อและรอบพิมพ์ได้ตามความต้องการ

2. การพิมพ์แบบออนดีมานด์

เพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจด้วยการนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในการสั่งงานพิมพ์ตามปริมาณที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหางานพิมพ์ค้างสต็อก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้งานพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น การพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ไมโครเท็กซ์) และฟีเจอร์ป้องกันการลอกเลียนแบบ เป็นต้น

3. การพิมพ์ข้อมูลแปรผัน

ระบบการพิมพ์ฉลากดิจิตอลมาพร้อมความยืดหยุ่นในการปรับแต่งงานพิมพ์ตามความต้องการ เช่น การพิมพ์โลโก้ ภาพประกอบสินค้า โปรโมชัน บาร์โค้ด และ QR Code ที่แตกต่างกันในแต่ละฉลาก รวมถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการพิมพ์งานแบบ Personalized ที่สามารถพิมพ์ชื่อและภาพที่แตกต่างกันเพื่อนำไปใช้ได้ในหลากหลายโอกาส

4. ต้นทุนต่ำ และผลิตได้รวดเร็ว

แตกต่างจากการพิมพ์ฉลากแบบอนาล็อก ที่ใช้เวลาในการเตรียมการและผลิตที่นานกว่า ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากแบบดิจิตอลใน AccurioLabel 230 คุณสามารถรับงานด่วนและผลิตให้เสร็จได้ภายใน 24 ชม. ซึ่งการพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นจากการสร้างแม่พิมพ์ และการใช้สารเคลือบผิววัสดุต่างๆ ในการเตรียมการก่อนการพิมพ์

5. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทุกขั้นตอนการทำงานของ AccurioLabel 230 ได้รับการปรับปรุงให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เช่น การเลือกใช้นวัตกรรมโทนเนอร์ Simitri HDE เพื่อลดอุณหภูมิระหว่างการพิมพ์ให้ต่ำลง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสีย และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

นิยามใหม่ แห่งการพิมพ์ฉลากดิจิตอลประสิทธิภาพสูง

เมื่อพิจารณาจากผลกระทบของ COVID-19 คาดการณ์ว่าตลาดแท่นพิมพ์ดิจิตอลทั่วโลกจะยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ด้วยเหตุนี้ โคนิก้า มินอลต้า ในฐานะบริษัทดิจิตอลที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อน จึงได้นำเสนอโซลูชันส์การพิมพ์ฉลากแบบดิจิตอลที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งแท่นพิมพ์อุตสาหกรรม AccurioLabel 230 ของเรา สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจสูงสุดด้วยระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วง COVID-19 ได้เป็นอย่างดี

แท่นพิมพ์อุตสาหกรรมของ โคนิก้า มินอลต้า ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าด้วยการใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพิมพ์ฉลากดิจิตอลในตลาดปัจจุบัน ซึ่งการมาของ COVID-19 ได้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา ด้วยพันธกิจระดับโลก แท่นพิมพ์ฉลากดิจิตอล AccurioLabel 230 ของเรา จะเป็นหนึ่งในโซลูชัน ที่จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะช่วงที่ผู้ประกอบการต่างพยายามขายและระบายสต็อคงานพิมพ์จนเกินความต้องการของตลาด