bizhub 367 ซีรี่ส์ใหม่มาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว โดยมีเมนูฟังก์ชันการใช้งานทั้งบนหน้าจอและเมนูปุ่มกดที่ให้ผู้ใช้งานตั้งค่าฟังก์ชันที่ใช้งานประจำถึง 9 เมนู


Secure Features


Environmental Contribution