สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานแบบเดิมกำลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งความเร็วและความซับซ้อนของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น การที่จะรักษาความสำเร็จไว้ได้ บริษัทต่างๆ จึงต้องแสวงหาความได้เปรียบทางธุรกิจในทุกขั้นตอนของการทำงาน ในขณะที่ต้องเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าไปพร้อมกัน

One consistent monthly invoice

ค่าบริการอัตราเดียวเท่ากันทุกเดือน

โปรแกรมนวัตกรรม OneRate™ ของ โคนิก้า มินอลต้า ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ด้วยการลดความซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัว และลดต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ อีกทั้งโปรแกรม OneRate™ ยังต่อยอดประสบการณ์และความชำนาญของ โคนิก้า มินอลต้า ลงในโปรแกรมที่สร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ที่จะทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณเพียงอย่างเดียว

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากโปรแกรม OneRate™ คือ
การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของผลิตภัณฑ์ และบริการ
คุณภาพจากโคนิก้า มินอลต้า คุณยังได้รับความมั่นคงและ
ความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุด คือ คุณจะได้รับความ
สบายใจ ด้วยการให้บริการรีโมทจากระยะไกลโดยผู้เชี่ยวชาญ
และการให้บริการนอกสถานที่ โดยทีมช่างบริการ
ผู้ชำนาญการ เพื่อให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จากการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของคุณ
เข้ากับหลากหลายแอปพลิเคชัน

No meter reads
ไม่คิดค่าบริการ
จากเลขมิเตอร์

No overage charges
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
พิมพ์มากขึ้นแต่ชำระเท่าเดิม

No hassles
ไม่ยุ่งยาก

ให้คุณสามารถวางแผน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้
(PREDICTABLE ACCOUNTING)
WORLD WIDE REMOTE
SERVICE PLATFORM

ในทางธุรกิจ ความสามารถในการคาดการณ์ คือทรัพยสินอันมีค่า ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สำหรับ โคนิก้า มินอลต้า เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และความสบายใจให้กับลูกค้าในทุกแง่มุมของการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจของเรา โปรแกรม OneRate™ ของโคนิก้า มินอลต้า จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบศักยภาพในการคาดการณ์สูงสุดให้กับคุณ ทั้งในตอนนี้ และในอนาคตข้างหน้าให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ (PREDICTABLE ACCOUNTING)

ทำไมต้องใช้เวลาไปกับการรวบรวม และตรวจสอบการใช้งานและใบแจ้งค่าบริการที่เกี่ยวกับการพิมพ์ โปรแกรม OneRate™  ช่วยนำงานด้านบัญชีที่เป็นภาระต่อธุรกิจของคุณออกไป

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมอบเวลาให้กับกิจกรรมหลักของคุณด้วย :

คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน และแก้ไขปัญหาการใช้งานในเบื้องต้น โดยจะมีทีมสนับสนุนทางเทคนิคคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันด้วยการรีโมทจากระยะไกล

CS REMOTE CARE
ความปลอดภัยและความมั่นคง
(SECURITY & SAFETY)

คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจสอบและส่งข้อมูลการใช้งานของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน กลับมายังศูนย์บริการทางข้อมูลของ โคนิก้า มินอลต้า เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้เข้าร่วมโปรแกรม OneRate™ จะได้รับเอกสิทธิ์พิเศษด้านความปลอดภัยทางข้อมูลสูงสุด ซึ่งประเทศไทย เป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่ติดตั้งซอฟต์แวร์แอนติไวรัส BitDefender ลงในเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน bizhub i-SERIES โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม* โดยข้อมูลที่มีการรับเข้า และส่งออกผ่าน bizhub i-SERIES จะได้รับการตรวจสอบและสแกนเพื่อป้องกันการโจมตีจากไวรัสและการคุกคามทางไซเบอร์ ทำให้การใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังกชันที่เชื่อมต่ออินเตอรเน็ตของคุณเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยสูงสุด

อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยการอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสสายพันธุใหม่ๆ แบบอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีไวรัสหลุดรอดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อข้อมูลอันมีค่าของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งและตั้งค่าการสแกนได้ตามความต้องการ เช่น การตั้งค่าการสแกนแบบเรียลไทมสำหรับการใช้งานทั่วไป และการตั้งเวลาในการสแกนล่วงหน้า เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของคุณตามระยะเวลา

*ยกเว้นกรณีผู้ใช้มีความประสงค์ให้ถอดฟังก์ชันนี้ออก

ทุกเครื่องในโปรแกรม OneRate™ ยังรวมความสามารถของ bizhub SECURE
ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับรางวัลในด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจเครื่องพิมพ์
และบริการความปลอดภัยขั้นสูง bizhub SECURE Platinum