การควบคุมคุณภาพนํ้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil, VCO) ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้านยา เครื่องสำอาง และอาหาร น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ เป็นสารธรรมชาติที่อุดมไปด้วยกรดลอริค (lauric acid) ซึ่งพบมากในน้ำนมแม่

ประโยชน์

1. ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยต่อต้านแบคทีเรีย ปรสิต ไวรัส เชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆ

2. ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย ช่วยในการลดน้ำหนักและช่วยการควบคุมน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยรักษาการทำงานที่เหมาะสมของต่อมไทรอยด์ ป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ ผิวหนัง ตับและเต้านม

3. ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน และสามารถช่วยเร่งการรักษาจากรอยฟกช้ำ แผลไฟไหม้ บาดแผลและสามารถปรับปรุงสภาพเส้นผมที่แห้ง ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ปวดฟันและริมฝีปากแตก

กรรมวิธีการผลิต

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ถูกผลิตจากกรรมวิธีการสกัดเย็นโดยไม่มีการให้ความร้อน การไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนการสกัดเป็นกรรมวิธีที่สำคัญเพราะเป็นการรักษาปริมาณของ  กรดลอริคและไตรกลีเซอไรด์ขนาดโมเลกุลปานกลางในน้ำมันไว้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ถูกสกัดจากมะพร้าวที่แก่ได้ที่ โดยไม่ใช้สารสารเคมีเติมแต่งอื่นๆ

สีของผลิตภัณฑ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่สกัดจะมีความใสเหมือนสีของน้ำและมีกลิ่มหอมหวาน โดยสีจะต่างกับน้ำมันมะพร้าวทั่วๆไปซึ่งจะมีสีออกเหลืองถึงแม้ว่าน้ำมันมะพร้าวทั่วไปกับน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ไม่สามารถบอกความแตกต่างนั้นได้ด้วยตาเปล่า ความแตกต่างกันนี้เกิดจากอนุภาคของสารแขวนลอย (colloidal) และความชื้น น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยทั่วไปจะมีความใสเหมือนน้ำแต่สีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากกรรมวิธีการผลิต

ภาพ cuvette ในช่องวัดแบบส่องผ่านเครื่อง CM-5

กรรมวิธีการควบคุมคุณภาพ

การวัดความใสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในเชิงปริมาณทำได้โดยการวัดค่าสีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการส่องผ่านสามารถทำได้โดยเครื่องวัดสีสเปคโตรโฟโตรมิเตอร์ โดยเครื่องวัดสีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์รุ่น CM-5 สามารถใช้งานแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ก่อนทำการวัดแบบส่องผ่านด้วยเครื่อง CM-5 ต้องทำการสอบเทียบก่อนโดยปรับค่า 0% ด้วย zero calibration plate ที่มากับตัวเครื่องวัดสี และปรับค่า 100% โดยใช้ cuvette ที่มีขนาด light path 10 มิลลิเมตร บรรจุด้วยน้ำกลั่น

ขั้นตอนการทำงานจะแสดงบนหน้าจอ CM-5 ให้ผู้ใช้งานทำกระบวนการสอบเทียบ หลังจากนั้นนำcuvette ที่มีขนาด light path 10 มิลลิเมตร ไปบรรจุด้วยตัวอย่างน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ นำไปวางในช่องวัดแบบส่องผ่านของเครื่อง CM-5 ใช้อุปกรณ์จัดยึด cell ขณะทำการวัด

กำหนดแหล่งแสงมาตราฐานในการวัดเป็น D65 และขนาดมุมมองมาตรฐานที่ 10°
ให้ทำการวัดสีตัวอย่างจาก batch ที่ทำการผลิตเทียบกับตัวอย่างมาตราฐานที่ต้องการ

ตารางนี้จะเป็นตัวอย่างในการกำหนดขอบเขตการยอมรับหรือปฏิเสธน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในแต่ละ batch การผลิต ซึ่งการกำหนดขอบเขตการยอมรับหรือปฏิเสธนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าเป็นสำคัญ

เครื่องวัดสี Spectrophotometer CM-5  สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมซอฟท์แวร์ควบคุมคุณภาพสี SpectraMagic NX Pro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดและแสดงผลได้มากยิ่งขึ้น

สามารถนัดหมายเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาฟรี
เกี่ยวกับเครื่องวัดสี Spectrophotometer CM-5

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Sensing Business)
โทร: 02-029-7000 Ext.1400 และ 1402
อีเมล: sth@konicaminolta.com