ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดแสง

โฟโต้เมทรี่ เป็นวิทยาศาสตร์ของการวัดแสง ที่มองเห็นได้ตามที่ตาเรามองเห็น โดยทั่วไปการใช้งานการวัดแสงนั้นรวมถึงการทดสอบความสว่างของจอแสดงผล และความสม่ำเสมอของระบบการฉายภาพ แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการของการวัดแสง คือ ฟลักซ์เปล่งแสง ความเข้มเปล่งแสง ความสว่าง และความส่องสว่าง

ฟลักซ์เปล่งแสง มีหน่วยเป็นลูเมน (lm) คือการวัดปริมาณแสงทั้งหมด ที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสง เช่น หลอดไฟ

ความเข้มเปล่งแสง มีหน่วยเป็นแคนเดลา (cd) โดยที่ 1 cd (กำลังเทียน) = 1 ลูเมน ต่อ สเตอเรเดียน มักถูกใช้เพื่อวัดปริมาณแสง ที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การวัดนี้มีประโยชน์เมื่อใช้เปรียบเทียบอุปกรณ์ เช่น สปอตไลท์ หรือไฟหน้ารถยนต์ ที่ผลิตลำแสงโฟกัสไปยังทิศทางที่กำหนด

ความสว่าง มีหน่วยเป็น lux (ลูเมนต่อตารางเมตร) เป็นการวัดปริมาณของแสง ที่ตกกระทบบนพื้นผิววัตถุ ตัวอย่างเช่น ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีความสว่างเพียงพอ บนโต๊ะผ่าตัดสำหรับศัลยแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดหรือไม่

ความส่องสว่าง เป็นการวัดปริมาณของแสงที่สะท้อนจากพื้นผิววัตถุ หรือเปล่งออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงเช่น หน้าจอแสดงผล หน่วย SI สำหรับความส่องสว่าง คือ แคนเดลาต่อตารางเมตร และนิต โดย 1 นิต = 1 แคนเดลาต่อตารางเมตร การวัดนี้มักใช้ในการประเมินผลของจอแสดงผลในรถยนต์ แผงหน้าปัด และไฟถนน

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถแสดงได้ดังภาพด้านล่าง

นัดหมายเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาฟรี
เกี่ยวกับเครื่องวัดแสง 

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Sensing Business)
โทร: 02-029-7000 Ext.1400 และ 1402
อีเมล: sth@konicaminolta.com