Konica Minolta MarketPlace
ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานผ่านเครื่อง MFP ง่ายๆ ในสไตล์ที่เป็นคุณ

       ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร แต่ด้วยรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานอาจยังไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เช่น เมื่อมีความจำในการพิมพ์ไฟล์งานที่เก็บอยู่ใน SharePoint online และ Dropbox แต่เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันกลับไม่รองรับการใช้งาน ทำให้เกิดความยุ่งยากการทำงาน แล้วมีวิธีใดบ้างที่ช่วยลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน?

        Konica Minolta MarketPlace คือ จุดเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหลักที่มีการใช้งานภายในองค์กร ระหว่างผู้ใช้งานและเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เพียงค้นหาและเลือกแอปพลิเคชันที่เหมาะกับ

สไตล์การทำงานของคุณผ่านหน้าจอเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการสั่งพิมพ์ไฟล์จาก Gmail, Google Drive, Dropbox และ SharePoint online หรือสแกนเอกสารส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันต่างๆ   รวมถึงการค้นหาและแก้ไขเอกสารสำคัญภายในองค์กรก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัย

     ทั้งนี้ MarketPlace ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆ ให้คุณเลือกใช้งานได้หลากหลาย คล้ายกับการเลือกแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณ ซึ่งมีทั้งแบบฟรี และแบบเลือกซื้อเพิ่มเติมตามความต้องการ โดยเป็นการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียว และไม่มีการเก็บค่าบริการรายเดือนเพิ่ม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดียสำหรับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ