การวัดลักษณะโดยรวมทางกายภาพคืออะไร

เราตัดสินคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่เราเห็น ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ถูกประเมินด้วย สี ความเงา ความขุ่นมัว ลักษณะพื้นผิวและตำหนิหรือข้อบกพร่อง คุณลักษณะเหล่านี้นำไปสู่ลักษณะโดยรวมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ การผลิตในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีพื้นผิวเกือบสมบูรณ์แบบ

ดูตัวอย่างได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ทุกส่วนประกอบของโทรศัพท์ต่างก็มีสีที่เหมือนกัน หน้าจอโทรศัพท์ที่มีคุณภาพของภาพสะท้อนสูงและหน้าจอเกือบดำสนิทเพื่อประสิทธิภาพของความแตกต่างในการแสดงภาพ (contrast) ที่สูง พื้นผิวที่สมบูรณ์ มีคุณภาพสูง ปราศจากร่องรอยการขีดข่วนและข้อบกพร่องย่อมมาจากการบริหารจัดการที่ควบคุมเป็นอย่างดีและพิถีพิถัน

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการกำหนดคุณสมบัติลักษณะโดยรวมทางกายภาพและการวัด การวัดสีและลักษณะโดยรวมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน การวัดสีและลักษณะโดยรวมสามารถทำได้ง่ายและแพร่หลายในอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุและผลิตภัณฑ์ถูกต้องตรงตามข้อกำหนด

ก่อนที่จะได้สีที่ถูกต้อง

ลักษณะโดยรวมทางกายภาพ นอกเหนือจากรูปทรงและขนาดแล้ว สิ่งที่ผู้ออกแบบเริ่มต้นคือการทำให้ได้สีที่ตรงตามความต้องการ สีของส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนภาพนองทั้งหมดจะต้องตรงกันตามที่ผู้ออกแบบคาดหวังไว้ เครื่องวัดสีหรือเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์มีความจำเป็นในการระบุปริมาณของสีเชิงตัวเลขและใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ขายกับลูกค้าโดยช่วยตรวจสอบให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้สีคงที่ตรงตามความต้องการตลอดเวลา

ก่อนที่จะได้ลักษณะโดยรวมทางกายภาพที่ถูกต้อง

ต่อเนื่องจากการบริหารจัดการสี การวัดลักษณะโดยรวมที่ปรากฎเป็นกาพิจารณาถึงคุณภาพของพื้นผิว พารามิเตอร์ระบุคุณภาพของพื้นผิว ดังเช่น ความเงา (gloss) ความขุ่นมัว (haze) ลักษณะผิวส้ม (orange peel) และตำหนิ จะถูกนำมาประเมิน

ความเงาคือการสะท้อนของแสงบนผิวในทิศทางที่มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน (specular direction) มาตรฐานในอุตสาหกรรมกำหนด การวัดความเงา ที่มุม 20 องศา 60 องศา และ 85 องศา โดยมีหน่วยเป็น gloss unit (GU) พื้นผิวเงาจะสะท้อนแสงมากในทิศทางที่มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน มีความเงาสูงให้ค่า GU สูง ในขณะที่พื้นผิวขรุขระซึ่งกระจายแสงทำให้แสงที่มุมสะท้อนต่ำ มีความเงาต่ำส่งผลให้ GU มีค่าน้อย

ลักษณะพื้นผิวที่มีความขุ่นมัว เป็นสาเหตุทำให้เกิดการสะท้อนได้ต่ำ หรือภาพที่เกิดจากการสะท้อนไม่ชัดเจน  ลักษณะโดยรวมนี้สามารถวัดค่าได้ด้วย ค่าความขุ่นมัว (haze) และความแตกต่างของภาพจากการสะท้อนบนพื้นผิว Distinctness of Image (DOI)

(ภาพแสดง ความแตกต่างกันของสี ความเงาและ DOI)

การวัดสีและลักษณะโดยรวมทางกายภาพของพื้นผิว เป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะทำความเข้าใจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสีของเราสามารถแสดงตัวอย่างของพื้นผิวในลักษณะต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจในหลักการและแนวคิดได้ดีขึ้น

นัดหมายเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาฟรี
เกี่ยวกับวิธีการวัดสีและลักษณะพื้นผิวที่ปรากฏ

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Sensing Business)
โทร: 02-029-7000 Ext.1400 และ 1402
อีเมล: sth@konicaminolta.com