สารจากกรรมการผู้จัดการ

โคนิก้า มินอลต้า มีชื่อเสียงทางด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชั่น และการบริการที่ดี มีคุณภาพ ครอลคลุมทุกธุรกิจ ซึ่งนั่นรวมถึงธุรกิจทางด้านเครื่องดิจิตอลมันติฟังก์ชั่น และแท่นพิมพ์ดิจิตอล ในปัจจุบัน โคนิก้า มินอลต้า มีสาขาทั้งหมด 17 สาขาทั่วประเทศไทย เรายังคงเติบโตขึ้นในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด จากการให้การสนับสนุน และทำงานร่วมกับลูกค้าและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ดิจิตอลเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยเหลือและสนันสนุนธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โคนิก้า มินอลต้า เองไม่เคยหยุดนิ่ง เราพยายามค้นหานวัตกรรรมใหม่ๆ มาตอบโจทย์ธุรกิจ ดังนั้นเราจงต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในอดีตเรานำเสนอเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เครื่องดิจิตอลมันติฟังก์ชั่น และแท่นพิมพ์ดิจิตอล แต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนมานำเสนอโซลูชั่นควบคู่กับการบริการมากขึ้นเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และการบริการอันสะดวกรวดเร็ว จุดมุ่งหมายหลักของ โคนิก้า มินอลต้า คือการช่วยเหลือลูกค้าพัฒนากระบวนการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจทั่วไป หรือกลุ่มธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ก็ตาม เราเชื่อเสมอว่าความพึงพอใจของลูกค้าและความไว้วางใจนั้นเป็นรากฐานของความสำเร็จ

ภารกิจของ โคนิก้า มินอลต้าคือ “การสรรค์สร้างค่านิยมใหม่” บริษัทเรายังคงยึดมั่นที่จะดำเนินภารกิจนี้ ในการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบค่านิยมใหม่ที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ท้าทายในการที่ต้องเผชิญกับลูกค้าและสังคมในวงกว้าง

การที่จะทำให้บริษัทต่างๆ เกิดความยั่งยืนในภายภาคหน้า พวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทางสังคม ในขณะที่สังคมก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน หรือกล่าวอีกนัยก็คือพวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ค่านิยมใหม่ให้กับทั้งตัวบริษัทและสังคมด้วยเช่นเดียวกับแนวคิดของเรา

ด้วยความร่วมมือกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วโลก โคนิก้า มินอลต้า มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บริษัทที่มีความสำคัญต่อสังคมโดยการสร้างค่านิยมใหม่ๆ เพื่อนำนวัตกรรมสู่โลก

กรรมการผู้จัดการ
มาซาชิ มิยาโมโตะ