IQ 501-Test

โดดเด่นด้วย ระบบการตั้งค่าเครื่องก่อนพิมพ์แบบอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์ IQ-501 รองรับการปรับตั้งค่าคุณภาพสี ไม่ว่าจะเป็น ความหนาแน่นของสี, ความสมดุลของสี, ความหนาแน่นสูงสุดของสี, และการควบคุมสมดุลสีเทาโดยการปรับตั้งค่าทั้งหมด สามารถกดคำสั่งเพียงแค่ปุ่มเดียว ขั้นตอนทั้งหมดจะถูกทำการปรับตั้งโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเครื่องที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนทำการพิมพ์

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะ IQ-501 ใหม่ จาก โคนิก้า มินอลต้า เครื่องมือที่ช่วยรักษาความสม่ำเสมอของสี และความแม่นยำของตำแหน่งภาพพิมพ์ ให้มีคุณภาพสูงสุดแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพระหว่างพิมพ์ และปรับแก้ไข ซึ่งมาพร้อมกับระบบการปรับค่าสีอัตโนมัติ หรือ Auto Calibration ทำให้งานพิมพ์ทุกแผ่นมีค่าสีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ช่วยลดเวลาการเตรียมแท่นพิมพ์ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ และการตั้งเครื่อง ตอบโจทย์การเป็นผู้นำในธุรกิจสิ่งพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่โดดเด่น
และฟังก์ชั่น
การใช้งาน

การทดสอบชุดอุปกรณ์เสริม IQ-501

by Konica Minolta Bussiness Solution (Thailand)

ทดสอบโดยพิิมพ์งาน จาก เครื่องพิมพ์
Konica Minolta รุ่น Accurio Press
C6100 ที่ติดตั้ง IQ-501 และ ไม่ติิดตั้ง
IQ-501 และตรวจสอบ Colorn Density,
Color Difference, ปริมาณกระดาษเสีย,
เวลาที่ใช้พิมพ์ และการปรับตั้งเครื่อง