Taking Back Control of Print Business

คำว่า “Workflow” สำหรับอุตสาหกรรมกราฟิกและสิ่งพิมพ์
หมายความว่าอะไร?

Workflow ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้กับสไตล์การทำงานในปัจจุบันได้ยาก เพื่อให้มองเห็นภาพที่ชัดเจน บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Workflow ในแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งก็คือ การออกแบบเส้นทางให้กับคำสั่งผลิตงานพิมพ์ต่างๆ และส่งข้อมูลไปยังแท่นพิมพ์ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำที่สุด โดยในมุมของธุรกิจสิ่งพิมพ์ เรามักเรียกขั้นตอนนี้ว่า การควบคุมกระบวนการทำงาน (Process Control) ที่ช่วยให้การผลิตงานพิมพ์ถูกต้องตามมาตรฐานและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องมีการควบคุมทุกขั้นตอนการทำงาน ด้วยการตรวจสอบและมอบหมายงานตามข้อมูลการสั่งพิมพ์งาน ตั้งแต่การสร้างแม่พิมพ์ การผลิต และกระบวนการหลังพิมพ์

Workflow ช่วยให้เหล่าผู้ประกอบการพิมพ์ฝ่าฟันอุปสรรค และเติมเต็มธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ได้อย่างไร?

จากรายงานสถิติที่ได้รับการบันทึกในงาน Drupa ครั้งที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการพิมพ์กำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่ต้องเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเพิ่มรายได้ ในขณะที่ผลกำไรกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในรายงานยังระบุอีกว่า ยิ่งผู้ผลิตสิ่งพิมพ์มีงานเพิ่มมากขึ้นเท่าไร มูลค่าต่อชิ้นงานก็จะยิ่งลดลง ดังนั้นเพื่อที่จะปลดเปลื้องพันธนาการนี้ การบริหารจัดการ Workflow ในการรับคำสั่งงานพิมพ์ จะต้องมีเส้นทางที่สมบูรณ์แบบและมีความเป็นอัตโนมัติมากที่สุด เพื่อลดต้นทุนด้านต่างๆ ตลอดจนระยะเวลารอคอยงานเฉลี่ย (Lead time) ที่จะช่วยให้เหล่าผู้ประกอบการพิมพ์สามารถต่อสู้และยืนหยัดอยู่ในเกมส์การแข่งขันได้ต่อไป

Workflow ที่สมบูรณ์ต้องสามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบต่างๆ ได้ เช่น ระบบออฟเซต ระบบดิจิตอล และมีขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจน เพื่อรองรับคำสั่งงานพิมพ์ที่แตกต่างกัน และลดปัญหาการเกิดปริมาณงานสะสมในกระบวนการต่างๆ

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การบริหารจัดการ Workflow เป็นเรื่องที่ยาก เพราะการผลิตสิ่งพิมพ์นั้นเกี่ยวข้องกับหลายหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน ทั้งการควบคุมเครื่องจักร และการใช้เครื่องมือแบบอนาล็อก ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เวลา และต้นทุนเป็นอย่างมาก

ระบบควบคุมกระบวนการผลิตงานพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ 
“AccurioPro Flux”

จนกระทั่งวันที่เราได้ค้นพบเทคโนโลยี อย่างระบบการพิมพ์ดิจิตอล อินเตอร์เน็ต และแพลตฟอร์มสนับสนุนต่างๆ ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวงการผลิตสิ่งพิมพ์และมีการใช้ร่วมกับสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้หนทางในการประสบความสำเร็จของธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการให้บริการ และความสามารถในการเชื่อมโยงสื่อสิ่งพิมพ์เข้ากับสื่อประเภทอื่นๆ เช่น อีเมล อินเตอร์เน็ต และ SMS เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ความท้าทายจึงตกอยู่ที่ Workflow ของธุรกิจ ว่าถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อัตโนมัติมากแค่ไหน ประสิทธิภาพสูงเพียงพอหรือไม่ และมีเทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถนำไปปรับใช้กับ Workflow เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

เรามักเลือกใช้เพียงไม่กี่ฟังก์ชันจากซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอันที่จริงแล้วเราสามารถนำฟังก์ชันที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านี้มาพัฒนา Workflow เพิ่มได้ โดยในส่วนของการผลิตงานพิมพ์สมัยใหม่ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ Workflow การผลิตงานพิมพ์ AccurioPro Flux ได้มอบอิสรภาพให้ผู้ใช้สามารถกำหนดและการตั้งค่าการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอลได้ทั้งกระบวนการ เช่น การตั้งค่าการผลิตงานพิมพ์ยอดนิยมล่วงหน้า (Hot Folder) ซึ่งคำสั่งพิมพ์งานที่เข้ามาจะได้รับการจัดลำดับการผลิต ส่งต่อไปยังขั้นตอนต่างๆ ตามเงื่อนไขและสิทธิ์ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่การจัดคิวงาน มอบหมายงานอัตโนมัติ การตรวจสอบไฟล์ข้อมูล (Preflight) การจัดวางหน้า (Imposition) การเตรียมความพร้อมสำหรับการพิมพ์ (Make-ready) การสั่งพิมพ์ และการทำหลังพิมพ์ที่สเตชันที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนอัตโนมัติข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโมดูลที่เชื่อมต่อกับระบบบัญชีผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม web-to-print ได้อีกด้วย

ทั้งนี้หัวใจของการทำ Workflow การผลิตสิ่งพิมพ์ให้เป็นอัตโนมัติ คือ เพื่อให้ผู้ประกอบการพิมพ์นำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง (Manual task) ออกจากกระบวนการทำงานให้ได้มากที่สุด เพราะในมุมมองของผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน การผลิตสิ่งพิมพ์จะต้องมีความกระฉับกระเฉงและตอบสนองรวดเร็ว นอกจากนี้ Workflow ที่มีประสิทธิภาพ ยังช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตและกำหนดราคาจัดจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อรองรับการพิมพ์ระบบดิจิตอลในระยะยาวอีกด้วย

“สัมผัสประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Workflow เพื่อการผลิตงานพิมพ์
ที่จะเข้ามายกระดับธุรกิจของคุณแบบก้าวกระโดดได้แล้ววันนี้”