หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเคลื่อนที่อัตโนมัติ (สอบถามผลิตภัณฑ์)

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเคลื่อนที่อัตโนมัติ (Mobile Industrial Robots)

MiR Robots หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเคลื่อนที่อัตโนมัติ ที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของในสายงานการผลิตหรือโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่นสูงสุด ทำงานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน โดยการตรวจจับลักษณะของพื้นที่งานด้วยกล้องสแกนแบบ 3 มิติและเซ็นเซอร์แบบอัลตร้าโซนิค ควบคุมทิศทางและระบุตำแหน่งด้วยระบบออโตเมชัน มาพร้อมอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายเพื่อรองรับและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ยกระดับบุคลากรให้ทำงานที่มีทักษะสูงกว่า ประหยัดเวลาและลดค่าใชจ่าย

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง