หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MiR)

โคนิก้า มินอลต้า ได้สร้างนิยามใหม่ของสถานที่ทำงานแห่งอนาคต
โดยช่วยให้คุณทำงานได้ชาญฉลาดมากกว่า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   และประสานการทำงานได้อย่างราบรื่น

ด้วยระบบอัตโนมัติ และการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เราได้เล็งเห็นว่าหุ่นยนต์
มีบทบาทสำคัญใน
การทำงานของเรา
หุ่นยนต์เคลื่อนที่สามารถ
นำมาใช้เพื่อจัดการ
ความท้าทายที่ธุรกิจต้อง
เผชิญด้วยการเปิดใช้งาน
ระบบอัตโนมัติใน
กระบวนการทำงาน
ที่เฉพาะเจาะจง

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้โดยเข้ามาช่วยทำงานที่ทำซ้ำๆ หรืองานทีมี่น้ำหนักมาก Mobile Industrial Robots (MiR) คือ ผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำสำหรับทำงานร่วมในปัจจุบัน ซึ่งถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพื่อใช้ในการขนส่งภายในแบบอัตโนมัติ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่จะช่วยยกระดับกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานมีเวลาทำงานที่สำคัญกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง เทคโนโลยีช่วยให้หุ่นยนต์สามารถ “จำแนก” พื้นที่ในการทำงานและสิ่งแวดล้อมออกจากกัน โดยการอิมพอร์ตภาพแบบแปลนได้ถึง 20 ภาพ

เซ็นเซอร์และกล้องที่ติดตั้งภายใน ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยในสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยพนักงาน อีกทั้งยังสามารถหยุดและนำทางผ่านสิ่งกีดขวางได้

โปรแกรมการจัดการเพื่อยกระดับ      การจราจรของหุ่นยนต์

โซลูชันเพื่อการขนส่ง
ภายในหน่วยงาน โดยทำการหยิบ
และหย่อนสิ่งของโดยอัตโนมัติ

โซลูชันเพื่อการชาร์จไฟอัตโนมัติอย่าง
เต็มรูปแบบ หุ่นยนต์ MiR จะเคลื่อนที่
และเชื่อมต่อเข้ากับสถานีชาร์จไฟ    ด้วยตัวเอง

ติดตั้งรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนผังพื้นที่การทำงาน

แทนที่สายพานแบบติดตั้งถาวร ด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่มีความยืดหยุ่น

ลดเวลาขนส่งและยกระดับการแข่งขัน

โยกย้ายพนักงานจากงานเข็นรถส่งของ
เพื่อไปทำกิจกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า

ลดต้นทุนและอันตรายที่เกิดจากรถยก

การจัดการวัสดุและโลจิสติกส์
ภายในหน่วยงานแบบอัตโนมัติ

ยกระดับขั้นตอนการทำงาน
และทำให้งานคืบหน้าอย่างชัดเจน

แก้ปัญหางานคอขวดและลดเวลาการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพลง

ลดเวลาว่างระหว่างขั้นตอน
ในกระบวนการทำงาน