ทำอย่างไรจึงจะวัดสีเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้อง

ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สีที่คงที่สม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องโดยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อของลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ ความสำคัญของการได้สีที่ถูกต้องและคงที่สม่ำเสมอนั้นทำให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางต้องทำการวัดและประเมินค่าของสี

การประเมินสีเครื่องสำอางสามารถทำได้ทั้งแบบใช้สายตาประเมิน หรือการใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ การประเมินด้วยสายตามีแนวโน้มที่จะเป็นนามธรรม (subjective) เนื่องจากการรับรู้สีที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลและปัจจัยทางกายภาพเช่น เงื่อนไขของแหล่งแสง ขนาดของตัวอย่างละสีบริเวณรอบ มีผลต่อการรับรู้สีของผู้ประเมิน เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรม (objective) ซึ่งทำให้การประเมินค่าสีคงที่และทำได้ในทันที

เครื่องสำอางในรูปแบบ ของแข็งเป็นผง ของเหลวข้นหนืด (paste) หรือของเหลว ต้องใช้วิธีการวัดซ้ำหลายครั้งในแต่ละตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลค่าสีที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น น้ำหอม โดยทั่วไปมีความโปร่งใสเป็นธรรมชาติต้องใช้การวัดแบบส่งผ่าน (transmittance) ในขณะที่ลิปสติกซึ่งทึบแสงต้องทำการวัดแบบสะท้อน (reflectance)

เครื่องมือวัดสี “สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ CM-5” จาก โคนิก้า มินอลต้า มาพร้อมกับการวัดแบบช่องเปิดด้านบน (top-port) และช่องวัดแบบส่องผ่าน (transmittance chamber) จึงสามารถวัดตัวอย่างได้ทั้งแบบส่งผ่านและสะท้อนกลับ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย เช่น tube cells, petri dish, cuvettes, target mask และ cuvettes ของ CM-5 จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีรูปลักษณ์ทางกายภาพที่หลากหลาย

นัดหมายเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาฟรี
เกี่ยวกับเครื่องวัดสีเครื่องสำอาง

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Sensing Business)
โทร: 02-029-7000 Ext.1400 และ 1402
อีเมล: sth@konicaminolta.comAuthor: Konica Minolta