การวัดสีสารเคมีที่เป็นของเหลวโดยใช้ Gardner Color Scale

ในอุตสาหกรรมเคมี APHA Color หรือที่เรียกว่าระดับแพลทินัมโคบอลต์ (Pt/Co) หรือ Hazen เป็นที่นิยมใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเหลวที่มีสีใสหรือสีเหลืองเล็กน้อย แต่สำหรับสารเคมีเหลวที่มีระดับสีเหลืองที่สูงกว่าต้องมีสเกลแยกต่างหากเช่นสเกลสีของการ์ดเนอร์

Gardner Color Scale เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก สำหรับการประเมินสีของน้ำมัน สารเคลือบเงา แลคเกอร์ กรดไขมัน และผลิตภัณฑ์เคมีเหลวซึ่งมีสีเหลือง ถึงสีแดง รูปแบบดั้งเดิมของสเกลนี้ ประกอบด้วยสารละลายมาตรฐาน 18 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีสีที่แตกต่างกันเล็กน้อยตั้งแต่สีเหลืองอ่อน (Gardner 1) ถึงสีแดง (Gardner 18) อย่างไรก็ตามการใช้สารละลายมาตรฐาน  มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนสีที่ได้ตลอดเวลาทำให้ต้องมีการจัดทำสารละลายมาตรฐานขึ้นใหม่เป็นประจำเพื่อรักษาเป็นมาตรฐานไว้

ดังนั้นเพื่อพัฒนาความแม่นยำ จึงได้มีการนำกระจกสีมาตรฐานมาใช้แทน ทั้งการใช้สารละลายมาตรฐาน และกระจกสีมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคน โดยใช้สายตาดูเปรียบเทียบตัวอย่าง กับ Gardner Color Scale การใช้วิธีนี้มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากการรับรู้สี แตกต่างกันในแต่ละบุคคล นอกจากนี้พื้นหลัง และแสงโดยรอบ สามารถส่งผลต่อการตัดสินด้วยสายตาทั้งสิ้น

เราสามารถประเมินได้อย่างแม่นยำ และแน่นอนมากขึ้น โดยใช้เครื่องวัดสีเช่น Spectrophotometer CM-5 ซึ่งได้มีการบรรจุมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปไว้แล้ว เช่น Gardner Color, APHA/Hazen และ Iodine Color Number รวมทั้งหน่วยในการวัดสีต่างๆของ CIE เช่น CIE L*a*b* และ L*C*h, CM-5 คือคำตอบที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุม การวัดสีของสารเคมีต่างๆ

นัดหมายเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาฟรี
เกี่ยวกับวิธีการประเมินและควบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์เคมีของคุณ

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Sensing Business)
โทร: 02-029-7000 Ext.1400 และ 1402
อีเมล: sth@konicaminolta.com