เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนบุคคล และอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด (QC) เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดคุณภาพที่ต้องการ และการวัดสีเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทดสอบนี้ นอกเหนือจากหน่วยการวัดสี เช่น CIE L*a*b* และ L*C*h แล้ว ดัชนีสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น APHA Color และ Gardner Color ก็มักใช้เพื่อวัดสีของสารเคมีที่เป็นของเหลวด้วย

APHA Color หรือ ที่เรียกว่า Hazen หรือ Platinum Cobalt (Pt-Co) มีช่วงตั้งแต่ 0 (ใสไม่มีสี) ถึง 500 (สีเหลืองอ่อน) แต่เดิมนั้นได้รับการพัฒนามาเพื่อประเมินคุณภาพน้ำ ต่อมาการใช้งานได้ขยายไปถึงสารเคมีที่เป็นของเหลว เช่น ปิโตรเลียม โรงกลั่น ตัวทำละลาย และแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่มีสีหรือมีสีเหลืองเล็กน้อย

 

Gardner Color มีช่วงตั้งแต่ 1 (สีเหลืองอ่อน) ถึง 18 (สีแดง) โดยทั่วไปใช้ในการประเมินสีของน้ำมันอบแห้ง, สารเคลือบเงา, เลซิติน, กรดไขมัน, สารละลายเรซิ่น และผลิตภัณฑ์เคมีเหลว ที่มีสีค่อนข้างเหลืองหรือแดง

แม้ว่า APHA Color และ Gardner Color จะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ในบางกรณี อาจต้องการการรวมกันของดัชนีทั้งสอง ตัวอย่างเช่น สารเคมีสีเหลืองเล็กน้อยอาจเริ่มต้นด้วยการใช้ Gardner Color แต่หลังจากปรับแต่งแล้วมันกลายเป็นไม่มีสีซึ่งต้องใช้ APHA Color โดยทั่วไปแล้วค่า APHA 500 เท่ากับ ค่า Gardner 2-3

รูปแบบดั้งเดิมของทั้ง APHA Color และ Gardner Color นั้นเป็นมาตรฐานของเหลวมาตรฐาน และต้องอาศัยการเปรียบเทียบตัวอย่างกับของเหลวมาตรฐานที่มองเห็น

วิธีนี้ต้องใช้ทักษะส่วนบุคคล และยากต่อการตัดสินสีที่ใกล้เคียงกัน วันนี้ด้วยเทคโนโลยีการวัดสีขั้นสูง การวัดสีของสารเคมีสามารถทำได้อย่างอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือวัดสี เช่น Spectrophotometer CM-5.

SpectrophotometerCM-5. ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งระบบการสะท้อนแสง และระบบการส่องผ่าน สามารถวัดสีของตัวอย่างในรูปแบบต่าง ๆ เช่นของแข็ง, แป้ง, เม็ดและของเหลว มีระบบสีที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงดัชนีสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น APHA, Gardner และ Iodine Color Number เมื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ SpectraMagic NX ดัชนีอื่นๆ เช่น Correlated Haze ก็สามารถแสดงออกมาได้เช่นกัน

นัดหมายเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาฟรี
เกี่ยวกับการวัดค่าสี APHA/Hazen/Pt-Co และ Gardner

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Sensing Business)
โทร: 02-029-7000 Ext.1400 และ 1402
อีเมล: sth@konicaminolta.comAuthor: Konica Minolta