เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกการเงิน (Meter Billing)

Headquarter

Negotiable • Fresh/Entry Level • Full-time

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ดูแลจัดทำเอกสารการตั้งสัญญาบนระบบ

– จัดทำเอกสาร ใบวางบิล/รับเช็ค

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– สรุปรายงาน

– สามารถใช้ Ms. Excel ได้

– รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศหญิงเท่านั้น

– อายุระหว่าง 23 – 35 ปี

– จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงานในการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) และการวางบิล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel) ได้เป็นอย่างดี

– มีที่พักใกล้กับทางบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ