เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา

Branch

• Junior Level • Full-time

Responsibilities:

– ดูแลจัดการสต๊อกอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ ของช่างให้กับสาขา

– จัดเตรียมควบคุมดูและการเบิกอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับช่างบริการลูกค้า

– จัดทำรายงานสต๊อกคงเหลือ และการเบิกของ เสนอผู้จัดการสาขา

– ประสานงานการเข้าบริการลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเบิกอะไหล่และอืนๆ

Qualifications:

– การศึกษาระดับปริญญาตรี บริการธุรกิจ การตลาด บัญชี การเงิน และที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์งานธุรการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน 2 ปีขึ้นไป

– มีความสามารถในการใช้ Computer (Microsoft office) เป็นอย่างดี

– มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

– มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี, มีใจบริการ, มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพ : รามคำแหง บางเขน บางนา สาทร

ภาคเหนือ : พิษณุโลก เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา ขอนแก่น

ภาคตะวันออก : ศรีราชา (ชลบุรี) ระยอง ปราจีนบุรี

ภาคใต้ : หาดใหญ่ (สงขลา) สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต สมุย

ภาคกลาง : อยุธยา ราชบุรี

**กรุณาระบุสาขาที่ท่านสนใจใน CV**